Aannemer 2 – 2021 – pag. 7

in de grond worden geschroefd. De boordiepte was afhanke-
lijk van de sonderingsgegevens.

Rust door corona
De uitvoering is soepel en volgens planning verlopen, geeft
Port aan. Ervaring met dit soort funderingswerken geeft wat
dat betreft de doorslag. “Het is gesneden koek voor ons.
Hoe vaker je dit doet, hoe minder spannend het is.” Naast
het funderingsherstel moeten de panden worden verduur-
zaamd door middel van schilisolatie en een nieuw bodem-
warmtesysteem (zie kader). De dak -en gevelisolatie worden
opgewaardeerd tot respectievelijk een Rc-waarde van 7,0 en
4,5. Daarbij is gebruikgemaakt van voorzetwanden en triple
beglazing, waar de kozijnbreedte het toeliet. Waar dat niet
mogelijk is wordt achterzetglas geplaatst. Verder worden
alle kieren rondom de gevelelementen luchtdicht gemaakt
met behulp van butyltape.

De renovatie is in twee fasen opgeknipt. Het funderingsher-
stel en de verduurzaming van de grachtenpanden worden
30 april 2021 afgerond. Daarna volgt gedurende zeven maan-
den de afbouw van de panden 101 en 100 van begane grond
tot aan het dak. Complicatie daarbij is de logistiek. Gedu-
rende de gehele operatie blijven de bewoners in het pand
wonen. Daarnaast heeft Salverda een BLVC-plan geschreven
waarin minutieus alle verkeer- en transportbewegingen en
de begeleiding van bouwtransporten in kaart zijn gebracht.
Port: “Geluk bij een ongeluk was dat corona ons project rust
heeft bezorgd. Er was bijna niemand in de binnenstad te
bekennen en enkele leveringen van nabijgelegen bedrijven
en winkels gingen niet door. Daardoor konden onze leverin-
gen volgens planning probleemloos doorgaan.”

‘Gesneden koek voor ons’

Het beeld vlak voor de stort van de funderingsvloer.

Projectleider Gerwin Port: “Corona heeft ons project rust bezorgd.”

De logistiek was bepaald geen sinecure in dit drukke stadsdeel.

7nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

04-05-06-07_projectsalverda.indd 7 04-03-21 12:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.