Aannemer 2 – 2022 – pag. 12

Bouwrobots winnen terrein

In 2030 zullen er drie keer zoveel bouwrobots actief zijn dan
nu. Dat is de voorspelling van ABN Amro op basis van een rap-
port over robotisering in de bouwsector.

De bank verwacht tot 2030 een investering van ruim 300 miljoen euro
in robots. Dat is een totale groei van 227 procent en een jaarlijkse groei
van 14 procent. Deze groei komt met name door de woningnood,
industrialisatie en het tekort aan vakmensen in de bouw. Nederland is
geen koploper op het gebied van bouwrobots, maar zal hiermee een
flinke inhaalslag maken. Acht op de tien bouwbedrijven wil de komen-
de jaren gaan investeren in robots.
In het rapport is het begrip ‘robot’ ruim genomen: van drones en
slooprobots tot 3D-betonprinters. Al deze robots kunnen een rol spe-
len bij het invullen van vacatures. Op dit moment is 23 procent van
de vacatures in de bouw onvervulbaar.

Lancering demontabel circulair aluminium gevelsysteem: CISKIN

Gevelbouwers- en ontwikkelaars Alkondor Hengelo en De Groot & Visser en systeemontwikkelaar annex toeleverancier
WICONA hebben een losmaakbaar en circulair aluminium gevelsysteem CISKIN gelanceerd. Dit Circulair Skin-systeem is
demontabel samengesteld, modulair ontworpen met herbruikbaar materiaal dat 100 procent recyclebaar is. De gevel
wordt voor het eerst in Nederland toegepast. De eerste projecten zijn in de voorbereidingsfase.

De ontwikkelaars willen bij de vastgoedtransformatie van het
Bajeskwartier, AM Real Estate en Cairn Real Estate, met circulaire
en losmaakbare materialen samenstellen, waaronder het bui-
tengevelsysteem. Beide vastgoedpartijen kwamen uiteindelijk

uit bij Alkondor Hengelo, WICONA en De Groot & Visser.
De Groot & Visser had bij enkele projecten enige ervaring met
hergebruik van materiaal (glasvullingen), maar nog nooit met
hergebruikt aluminium voor de profielen en stijlen. Daarom

zochten beide gevelbouwers toe-
nadering tot WICONA die alumi-
nium oogst uit onder meer
slooppanden en dit materiaal
extrudeert tot profielen en stijlen
voor gevelsystemen, zoals vlies-
gevels of raamprofiel gevels.
CISKIN is een combinatie van
beide gevelsystemen dat zowel
aan de buitenkant met een dek-
lijst en klemmen en aan de bin-
nenzijde met een glaslat kan
worden dichtgezet. De leveran-
ciers gebruiken een 6060 CIRCAL
legering van het hergebruikte
aluminium. Dat wil zeggen dat
die kwaliteit voldoet aan de ver-
eiste sterkte en mate van door-
buiging.

12 Aannemer nr. 2 – Maart 2022

UPDATE

10-11-12-13_update.indd 12 14-03-2022 17:37

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.