Aannemer 2 – 2022 – pag. 17

De ‘smart building’-opleidingen schieten de
laatste jaren als paddenstoelen uit de grond bij
diverse ROC’s in Nederland. Het Graafschap
College in Doetinchem was enkele jaren gele-
den de eerste met een niveau-4-opleiding tot
middenkaderfunctionaris Smart Building.
Deze functionaris heeft in zoverre verstand van
de bouw en elektro- en installatietechniek dat
hij een integraal BIM kan voorbereiden en uit-
voeren in projecten.

Innovatieve verduurzaming
In een later stadium begon ROC De Friese Poort
met eenzelfde soort opleiding en later volgden
De Leijgraaf in Veghel en MBO Rijnland. Volgens
opleidingscoördinator Gerard Meyer van ROC
Rivor uit Tiel doet zijn werkgever het een tikkel-
tje anders dan de vergelijkbare mbo-opleidin-
gen. “Andere smart building-opleidingen leg-
gen meer accent op de bouw dan op de
installatie- en elektrotechniek, terwijl wij die
vakgebieden evenveel aandacht geven. De extra
kennis die onze studenten vergaren over inno-
vatieve technische oplossingen voor verduurza-
ming en de energietransitie van gebouwen, vin-
den wij een meerwaarde, zeker als ze later bij
een aannemer gaan werken.”

BIM, 3D en VR
Diverse bouw- en installatiebedrijven uit de
regio Rivierenland verlenen hun medewerking
aan de nieuwe opleiding. Zo heeft de Van Dil-
len Bouwgroep meegedacht over de lesstof
over BIM en biedt ze cases aan waarmee de
studenten in hun projecten aan de slag kun-
nen. Bouwbedrijf De Vree & Sliepen organiseert
excursies en workshops over 3D ontwerpen met
gebruik van virtual reality. Dormakaba uit
Dodewaard en Duin Energieadvies uit Gelder-
malsen verzorgen gastlessen en bieden excur-
sies aan om studenten kennis te laten maken
met innovatieve projecten. ROC Rivor is bezig
om meer bedrijven te werven voor het aanbie-
den van voldoende stageplekken.
ROC Rivor start de BOL-opleiding met minimaal
tien leerlingen, maar kan potentieel doorgroei-
en naar maximaal twintig inschrijvingen. Na de
4-jarige opleiding kunnen de afgestudeerden in
de eigen regio aan het werk, een vervolgstudie
doen op hbo-niveau of een duaal opleidings-
en werktraject volgen.

17Aannemer nr. 2 – Maart 2022

16-17_fotospread.indd 17 14-03-2022 17:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.