Aannemer 2 – 2022 – pag. 20

Rc Panels introduceert een nieuw concept voor het dak, dat
bestaat uit een dakelement met geïntegreerde pv-panelen
en goot. De pilot met dit concept vond onlangs plaats bij
drie woningen in Enschede.
In totaal vier hijsbewegingen zijn nodig om het complete
dak (dus inclusief pv-panelen, goot en nok) te monteren
zonder steiger. Na montage van de panelen is het dak direct
wind-, water- en luchtdicht. Het sandwichpaneel met een
Rc-waarde van 7,0 is in de fabriek van Rc Panels in Lemeler-
veld luchtdicht gemaakt, zodat dergelijke werkzaamheden
niet meer op het dak hoeven te gebeuren. Ook de waterke-
rende goot is in de fabriek al aangebracht. De monteurs
hoeven alleen de dakpanelen op de juiste plek te positione-
ren en vast te klikken aan het railprofiel. Rc Panels heeft
een aanlijnsysteem ontwikkeld, zodat de montageploeg vei-
lig op het dak kan werken.

Aantal handelingen geïntegreerd
“We hebben nagedacht over een systeem waarbij zo min
mogelijk personeel de dakbedekking hoeft aan te brengen”,

zegt manager business development Lianda Sjerps-Koomen
van Rc Panels. “Voor de traditionele montage van dakele-
menten heb je straks te weinig personeel. Daarom hebben
we een aantal handelingen en elementen voor een dak in
één paneel geïntegreerd, waarbij het gaat om het pv-paneel,
de goot en de nok. Het pv-paneel is voor deze pilot nog een
opdakconstructie, maar in de volgende versie willen we het
zonnepaneel integreren in het dakelement. Verder wordt
een volgende 2.0-versie van het dakelement mogelijk uitge-
breid met een prefab skid met de installatiecomponenten
voor bijvoorbeeld de warmtepomp en de omvormer van de
zonnepanelen. In de huidige versie is een installatieskid
met geprefabriceerde opening in het dak gemonteerd voor
het buitendeel van de warmtepomp.”

Intensief proces
Het ontwerpproces met de co-makers, installateurs, DIB
Geveltechniek en Buro de Haan was intensief en heeft zeker
enkele maanden geduurd. Sjerps-Koomen licht toe: “Het is
voor onze monteurs, gevelbouwers en installateurs een

In slechts vier
hijsbewegingen is

het totale dak wind-,
lucht- en waterdicht

gemonteerd.

20 Aannemer nr. 2 – Maart 2022

GEBOUWSCHIL

18-19-20-21_dakpaneel.indd 20 14-03-2022 17:39

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.