Aannemer 2 – 2022 – pag. 21

andere manier van bouwen. Hun input is goud waard
geweest voor de ontwikkeling van dit product. Het belang-
rijkste is dat de dakschil wind- en waterdicht en energie-
zuinig respectievelijk energieleverend moet zijn en dat
het montagewerk zo min mogelijk tijd en moeite kost en
veilig gebeurt. We hebben de dakelementen onder andere
in de klimaatkamer getest en ze blijken uiteraard aan de
normen te voldoen.”

De monteurs hoeven alleen de
dakpanelen op de juiste plek te
positioneren en vast te klikken
aan het railprofiel Pv-paneel, nok en goot zijn in het

nieuwe dakpaneel
geïntegreerd.

Emissieloze geïndustrialiseerde woningbouw
Rc Panels maakt deel uit van een consortium dat het
INDU ZERO-project is gestart en dat tot doel heeft per
jaar 15.000 renovatiepakketten voor woningen industri-
eel te produceren tegen de helft van de huidige kostprijs.
Dat moet gebeuren op Europese schaal. In Enschede zijn
drie woningen van corporatie Domijn al met zo’n renova-
tiepakket onder handen genomen. Het geïntegreerde
steigerloos aan te brengen stekkerbare dak dat daar is
toegepast, is ontwikkeld in het nationale innovatiepro-
gramma Future Factory, dat mede mogelijk is gemaakt
door MMIP-subsidie van de ministeries BZK en EZK.
Naast Rc Panels maken Buro de Haan, corporatie
Domijn, provincie Overijssel en diverse Europese hoge-
scholen, universiteiten en onderzoekscentra voor de
gebouwde omgeving deel uit van INDU ZERO. Er is een
blauwdruk gemaakt van hoe de toekomstige fabriek er
qua productie en logistieke infrastructuur uit moet zien.
Het is nog niet duidelijk waar de eerste fabriek in Euro-
pa komt te staan.

21nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

18-19-20-21_dakpaneel.indd 21 14-03-2022 17:39

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.