Aannemer 2 – 2022 – pag. 23

atie was het dak aan de bovenzijde onder de dakbedekking
zeer minimaal geïsoleerd. Ook was de kamer nog voorzien
van enkel glas. Op de momenten dat het buiten koud was
ontstond condens op het enkel glas. Door het glas te isole-
ren en het dak van een veel betere isolatielaag te voorzien,
slaat de overtollige waterdamp nu neer op de ontstane
koude plek, langs het gevelkozijn. Doordat de voorzijde van
de vloer, de aangestorte betonbalk, niet is ingepakt met iso-
latie zal dit deel altijd achterblijven qua temperatuur. Dat bij
neerslag wordt waargenomen dat de aftekening toeneemt,
is goed mogelijk. Op dat moment zakt buiten namelijk de
temperatuur, wat invloed heeft op de temperatuur van de
betonbalk aan de binnenzijde. Bovendien loopt de relatieve
luchtvochtigheid in de woning dan vaak duidelijk op, waar-
door het dauwpunt verschuift en er vocht neer kan slaan op
de koude zone.
Op het moment dat de strook langdurig vochtig blijft en er
geen luchtstroming plaatsvindt, kunnen in de lucht aanwe-
zige schimmelsporen zich op deze vochtige plek afzetten.

De aangestorte betonbalk is
niet ingepakt met isolatie en
vormt een koudebrug

Het dak is uitvoerig onderzocht op lekken en is daarbij onder water
gezet. Dat heeft niet geleid tot een lekkage.

Uit een warmtebeeldopname blijkt dat langs het kozijn het plafond
kouder is dan op de overige plafonddelen.

Herstel
Om een einde te maken aan de vochtproblemen zal de kou-
debrug moeten worden weggenomen. Dit is alleen mogelijk
door de betonnen dakrand geheel in te pakken met isolatie-
materiaal. Het kozijn zal dan ook moeten worden aangepast
om het isolatiemateriaal door te kunnen laten lopen. Wan-
neer de rand minder koud wordt, is er ook minder koude-
uitstraling naar binnen. De overtollige waterdamp in de
lucht zal niet meer neerslaan op deze plaats.
Naast isoleren van de betonbalk zal ook de luchtvochtigheid
in de ruimte moeten worden geregeld. Met name de relatie-
ve luchtvochtigheid zal tussen de 40 en maximaal 60 pro-
cent moeten worden gehouden. Wanneer de ruimte wordt
gebruikt, moet ook permanent worden geventileerd.

23nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

22-23_bouwschade.indd 23 14-03-2022 17:39

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.