Aannemer 2 – 2022 – pag. 25

Welke CO2-arme
betonsoorten zijn er
verkrijgbaar?
De ene na de andere CO2-arme betonsoort wordt op de markt gebracht of gaat binnen
afzienbare tijd gelanceerd worden. De betonindustrie zet vol in op CO2-reductie om in 2030
aan de doelstelling van de EU te voldoen: 55 procent minder uitstoot in de totale industrie.
Aannemer zet enkele producten op een rijtje, zonder de illusie te hebben volledig te zijn.

Tekst Marcel van Rijnbach Foto’s Voorbij Prefab, Weber Beamix, New Horizon

In de betonindustrie zijn er verschillen in de bereikte CO2-
reductie. Dat heeft veelal te maken met de soort toepassing
en verwerking van het beton. Voor een prefab betoncasco
gelden andere eisen voor de productie en kwaliteit van het
beton dan voor nat verwerkt beton. Bovendien moet er
onderscheid worden gemaakt tussen beton in natte en
droge vorm. Hieronder een overzicht van CO2-arme beton-
producten.

De verwerking van
CO2-arme

betonmortel van
Beamix moest

vergelijkbaar zijn met
die van traditionele

mortel.

Casco’s van ‘groen’ beton
Voorbij Prefab werkt met twee betonmengsels: het ene
bespaart 25 procent CO2 en het andere zelfs 44 procent in
vergelijking met de traditionele betonmengsels. Volgens
algemeen directeur Dorien Staal wordt eerstgenoemd recept
toegepast voor prefab elementen die snel ontkist moeten
worden. Het andere mengsel is geschikt voor een ontkisting
na 18 uur. Beide mengsels zijn gecertificeerd volgens de

25nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

PRODUCTEN

24-25-26-27_beton.indd 25 14-03-2022 17:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.