Aannemer 2 – 2022 – pag. 26

KIWA en worden al sinds 1 januari 2021 voor honderd pro-
cent toegepast in de dagelijkse productie. “De aannemer
krijgt van ons louter casco’s van groen beton dat construc-
tief een vergelijkbare kwaliteit heeft met die van het vorige
beton”, zegt Staal.
In beide betonmengsels is het aandeel CO2-vervuilend
cement grotendeels vervangen door alkalisch gereactiveer-
de hoogovenslakken. Daarnaast bespaart Voorbij Prefab ook
op de hoeveelheid wapening door het gebruik van een
wapeningsrobot. Volgens Dorien Staal is hiermee ook op het
staal een reductie van 40 procent CO2 te halen.

Hergebruikt geoogst beton
New Horizon heeft drie jaar geleden urban mining concrete
geïntroduceerd: circulair beton. Hierbij gaat het om een
samenwerking tussen New Horizon en de Rutte Groep. New

Horizon Urban Mining oogst onder meer beton uit donorge-
bouwen (sloopprojecten) en laat het materiaal bij de Rutte
Groep met de gepatenteerde Smart Literator-techniek zuiver
scheiden in de vier oorspronkelijke grondstoffen van beton:
(niet-gehydrateerd) cement, vulstof, zand en grind. Van deze
grondstoffen wordt weer nieuw beton geproduceerd voor
allerlei sterkteklassen, milieuklassen en consistenties tot en
met maximaal C70.
Het beton is geschikt voor allerlei natte verwerkingen van
het beton, zoals voor de stort van een breedplaatvloer, voor
warme en koude tunnelbouw, alsmede voor gewapende
betonwanden in een glij- of klimbekisting.

Volgens directeur Erik Koremans en consultant/salesmana-
ger Willem van den Berg van New Horizon Material Balance
bespaart de gebruiker van dit circulaire beton tussen de 70

New Horizon oogst
beton uit

donorgebouwen voor
toepassing als het

circulaire beton
CO2NCRETE.

26 Aannemer nr. 2 – Maart 2022

PRODUCTEN

24-25-26-27_beton.indd 26 14-03-2022 17:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.