Aannemer 2 – 2022 – pag. 29

In de Omgevingswet worden deze twee zaken dus los van
elkaar bekeken. “Je kijkt dan eerst: mag ik bouwen op die
plek? En dan: komt mijn bouwwerk in aanmerking voor de
categorieën (1), (2) of (3).”
Betekent dit een administratieve lastenverlichting? Anker-
smit: “Als bouwers zich aan de regels houden, is het een
verlichting. Als mensen zich niet aan de regels houden is
het een verzwaring. Genezen is duurder dan voorkomen.
Ervan uitgaande dat men alle regels snapt, kent en weet wat
de bedoeling is, kun je zeggen dat dit een administratieve
lastenverlichting is.”

Vergunningsvrij is niet regelvrij
Hij kan zich voorstellen dat er een categorie bouwers is die
zich door de komst van de Wkb zal gaan richten op deze
categorie vergunningsvrije bouwwerken. “Want dan heb je
geen ‘last’ van een kritische overheid én geen ‘last’ van een
kritische kwaliteitsborger.”

Let wel: vergunningsvrij is niet regelvrij. Met andere woor-
den: elk bouwwerk moet wél voldoen aan alle bouwvoor-
schriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. “De
bouwer moet weten waar hij het over heeft.”
Verder: de artikelen in het Burgerlijk Wetboek die met
ingang van de Wkb wijzigen, gelden óók voor alle bouwwer-
ken. Dus ook voor de dakkapel, de erker en de uitbouw.

Factsheet
Factsheet ‘De ‘knip’ binnen
de bouwactiviteit’ lees je
door de QR-code te
scannen.

29Aannemer nr. 2 – Maart 2022

28-29_wkb.indd 29 14-03-2022 17:41

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.