Aannemer 2 – 2022 – pag. 3

3nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

INHOUD

Bouwen vanuit overtuiging
In de transitie van lineair naar circulair bouwen
veranderen partijen in de bouw misschien niet
van rol, maar wel van naam. Een ‘sloper’ heet
tegenwoordig een ‘grondstofdelver’ of ‘urban
miner’… Een markplaats voor gebruikte bouwma-
terialen is nu een ‘materialenhub’ of ‘stadsmijn’.
‘Slooppanden’ worden ‘donorgebouwen’ met een
eigen ‘gebouwenpaspoort’. En ‘slopen’? Welnee,
we ‘oogsten’!
Met het streven om in 2050 in Nederland een
volledig circulaire economie te hebben, lijkt er in
de bouw een geheel nieuwe bedrijfstak met bij-
behorend eigen taalgebruik op te staan. En dat
terwijl er partijen zijn die al decennia ‘circulair’
werken, alleen werd dat destijds niet zo
genoemd. Vaak gebeurt dat werken met ‘tweede-
hands bouwmateriaal’ – om het maar eens min-
der trendy te noemen – uit overtuiging.
Een voorbeeld: ‘Ik ben opgevoed met het princi-
pe dat weggooien van materiaal zonde is’, vertelt
Alwie Mulder in dit nummer. Als je werkt vanuit
zo’n doorleefde waarde, kun je de uitdagingen
van een circulair bouwproject wat betreft kosten,
logistiek en planning aan – want je wéét waar-
voor je het doet.
In deze Aannemer vind je meerdere inspirerende
voorbeelden van mensen die bouwen
vanuit een persoonlijke overtuiging.
Zo bouwt architect Lydia Fraaije een
woning als showcase voor de ont-
werpfi losofi e biomimicry. Haar over-
tuiging, in een paar woorden:
‘De natuur heeft alles al een
keer ontwikkeld en veel
beter dan wij mensen’.
Heb je je overtuiging
duidelijk, zoals Alwie
Mulder en Lydia
Fraaije dat hebben?
Dan is het een kwestie van
doen. Of, op z’n Twents:
‘We doo’t gewoon.’

Wouter de Vries
Reageren?
w.devries@eisma.nl

RUBRIEKEN
Update 10
Producten 40/42/50
Bouwschade 22
Digitalisering:
‘Smart building’ opleidingen 16
Arbitrage 52

COLUMNS
Bert Videler 15
Richard olde Hartman 57

4

24

36

44 54

18

32

Bouwen als wederdienst voor
de natuur

Welke CO
2
-arme betonsoorten

zijn er verkrijgbaar?

Niet slopen maar delven

De bouw verduurzamen
met biohars

Hart voor Bouwen:
Sander Houtenbos

Dakpaneel klikt vast in rail

Circulair bouwen met
gezond boerenverstand

Veel meer bouwwerken
technisch vergunningsvrij

28

03_inhoud.indd 3 14-03-2022 17:36

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.