Aannemer 2 – 2022 – pag. 33

Circulair bouwen
met gezond
boerenverstand
Nagenoeg alle toegepaste ruw- en afbouwmaterialen in het nieuwe bedrijfspand
‘De Boerderij’ in Borne zijn hergebruikte materialen. Uit diverse donorgebouwen in
heel Nederland hebben Mulder Aannemersbedrijf en zijn bouwteam materialen en
bouwdelen betrokken. Daarmee is zestig procent CO2 bespaard ten opzichte van
het gebruik van lineaire materialen.

33nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

Voor het relatief kleine Mulder Aannemersbedrijf uit het
Twentse Beckum is bouwen met secundair bouwmateriaal
niets nieuws. Volgens directeur Alwie Mulder “doen we dat
altijd al”. Dat wil niet zeggen dat het project in Borne appel-
tje-eitje was. Immers, je weet niet hoe lang de zoektocht
naar gebruikte bouwmaterialen duurt: wanneer komen ze
vrij en wanneer zijn ze beschikbaar? Dat levert onverwachte
situaties op in de planning; als bouwteam moet je daarop
kunnen anticiperen. Hoe ga je bijvoorbeeld 330 kanaalplaat-
vloeren loszagen uit een ziekenhuis in Rotterdam, ze effici-
ent transporteren naar Borne en opslaan bij de bouwplaats?
“We moesten elke dag de planning bijstellen”, zegt Mulder
zonder blikken of blozen. “Als we niet wisten wanneer een
materiaal geleverd kon worden, schoof die klus gewoon op
in de planning en gingen we aan de slag met andere werk-
zaamheden. Zo zochten we al vier maanden naar hout voor
de binnenwanden. Zolang dat materiaal er niet was, konden
we de wanden niet afwerken.”

Duurzame bouwers uit de regio
Die onvoorspelbaarheid in de projectplanning vergde een
nuchtere instelling van het bouwteam. Het liefst werk je dan
samen met co-partners die bij voorkeur lokaal en regionaal
opereren en dezelfde missie en passie uitstralen, namelijk
die van duurzaam en circulair bouwen. Rentmeester2050,
die namens opdrachtgever ReintenInfra het bouwproces

begeleidt, vond alle uitvoerende partijen in een straal van
25 kilometer om Borne heen.
“We hebben een longlist gemaakt van partijen van wie we
wisten dat ze duurzaam bouwen in Oost-Nederland”, zegt

Alwie Mulder (l) en Maurice Beijk bouwen circulair met gezond boerenverstand.

32-33-34-35_projectmulder.indd 33 14-03-2022 17:42

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.