Aannemer 2 – 2022 – pag. 37

“De Stadsmijn Achterhoek is in 2020 ont-
staan uit de behoefte om circulariteit
concreet te maken. Dat is moeilijk. Er
worden grote verhalen verteld, maar wij
doen het gewoon. We zien wel waar we
tegenaan lopen. En het gaat verrekte
goed. We merken wel dat de zakelijke
markt in ieder geval in deze regio nog
heel behoudend is. Onze producten
gaan nu vooral nog naar het westen of
naar particulieren.
De Stadsmijn Achterhoek moet een
vliegwiel worden, een ondersteuning. We
gaan nadrukkelijk niet op de stoel van
een sloper zitten. Daarmee zijn we mis-
schien een vreemde eend in de bijt,
want de meeste van dit soort initiatie-
ven komen van slopers. Wij willen onaf-
hankelijk zijn, missiewerk doen en par-
tijen bij elkaar brengen. Er moet eerlijk
gezegd nog wel geld bij. Op termijn
moeten we onze eigen broek kunnen
ophouden. Idealiter worden we straks in
het sloopbestek opgenomen en weten
we vooraf welke materialen er vrij
komen, zodat we vraag en aanbod op
elkaar kunnen afstemmen. Onze eigen
hal is ook circulair: ergens anders afge-
broken en hier weer opgebouwd. Er zijn
zelfs oude hoekankers gebruikt om de
constructie weer vast te zetten.
Wat dit project extra mooi maakt, is dat
hier, onder begeleiding van een vakman,
mensen werken met een afstand tot de
arbeidsmarkt van Stichting Aktief. Dat
geeft mij nog veel meer voldoening dan
ik vooraf had kunnen denken. De groot-
ste winst voor ons is als we voor hen
nog meer plekken kunnen creëren. Wil je
onze medewerkers op de foto zetten?
Want zij doen hier het werk.”

EVERT BERENTSCHOT,
projectmanager Stadsmijn Achterhoek

‘ Circulair ambachtscentrum in
plaats van wegbrengstation’

37nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

36-37-38-39_trend.indd 37 14-03-2022 17:42

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.