Aannemer 2 – 2022 – pag. 39

‘ Probeer het vooral
eens en zie de
schoonheid ervan’

“Mijn vader is dertien jaar geleden
begonnen met de handel in nieuwe en
gebruikte bouwmaterialen, zes jaar gele-
den ben ik ingestapt. Ik heb niet geleerd
voor deze sector, maar werk er inmiddels
zes dagen per week met veel plezier.
Samen met mijn collega’s, waarvan enke-
len afkomstig zijn van Stichting Prisma
en Amarant, timmeren we hard aan de
weg. Een jaar geleden heb ik besloten
om nieuw en gebruikt uit elkaar te trek-
ken en 2dehandsbouwmaterialen.nl
apart te positioneren. We zijn nu onder-
deel van de Heezenbedrijven (een sloop-
en saneringsbedrijf, red.). De eerste
samenwerkingen met woningcorporaties
zijn een feit en we benaderen momen-
teel aannemers en bouwbedrijven. Dit is
een mooie aanvulling op de particuliere
verkoop, waar we al bekend mee zijn en
mee doorgaan. Ons bedrijf is groeiende,
evenals de liefde voor circulariteit.
Waar wij bij aannemers en bouwbedrij-
ven tegenaan lopen is de certifi cering
van de gebruikte materialen. Van nieuw
hout weet je precies wat de draagkracht
is en de certifi cering. In geval van nieuwe
isolatie weet je ook precies de isolatie-
waarde en de drukvastheid van een
plaat. Veiligheid staat vanzelfsprekend
voorop. Wij zijn op dit moment druk met
het benaderen van bedrijven die certifi –
caten afgeven om te zien of zij dit ook bij
gebruikte materialen kunnen realiseren.
Een gebouwpaspoort zou misschien han-
dig zijn, maar heeft in de praktijk nog
aandacht nodig. Ook betekent dit extra
arbeid en worden de kosten van een cir-
culair materiaal dus mogelijk hoger.
We hopen de komende jaren te groeien
en iedereen enthousiast te maken voor
tweedehands bouwmaterialen.”

NICKY WESTERBURGER,
eigenaar 2ehandsbouwmaterialen.nl

39nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

36-37-38-39_trend.indd 39 14-03-2022 17:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.