Aannemer 2 – 2022 – pag. 42

Leasen in plaats
van kopen

Goed gereedschap aanschaffen is vaak niet goedkoop. Fabrikant
Festool biedt een alternatief: leasen. Dat heeft zo zijn voordelen voor
zowel kleine als grote bouwbedrijven.

Tekst Paul Diersen Foto Festool

Leasen is als mogelijkheid natuurlijk bekend van auto’s. Ook
zijn er bedrijven die complete IT-infrastructuren en kantoor-
inventaris leasen. In de horeca komt het ook veel voor, zo
schetst Arjan Graafland, marketing manager bij Festool.
“Zakelijk gezien is het geaccepteerd. Wij vonden de tijd rijp
om dit ook voor ons gereedschap te gaan aanbieden.”
Festool heeft hiermee niet de primeur. Hilti doet het al lan-
ger. Ook binnen Festool is er in het buitenland – Scandina-
vië, Spanje, Oostenrijk, België, Italië – al ervaring mee opge-
daan. Medio 2021 is de uitrol in Nederland begonnen via het
vaste dealernetwerk; inmiddels is er landelijke dekking en
worden er volgens Graafland dagelijks contracten afgeslo-
ten. “We zien een stijgende lijn.”

Voordelen lease
Volgens Festool zitten er aan het leasen van gereedschap
twee voordelen voor de klant. De eerste is dat goed gereed-
schap vaak een flinke aanschafprijs heeft. Graafland: “Wie
gereedschap leased, betaalt maandelijks lage bedragen en
hoeft niet die hoge startinvestering te doen. Je houdt als
ondernemer dan geld over dat je kunt steken in andere
bedrijfsprocessen waarmee je groei kunt realiseren. Bijvoor-
beeld materialen, IT, personeel of inhuur. Je hebt wat meer
financiële slagkracht.”
Voordeel twee is vooral interessant voor grotere bedrijven.
“Zij krijgen beter inzicht in de vaste lasten. Een onderhouds-
bus waarvan er een x-aantal rondrijden: hoeveel kost die

‘Transparantie maakt betere
kostenbeheersing mogelijk’

bus per maand? Die transparantie maakt betere kostenbe-
heersing mogelijk.”
Twee bovengenoemde voordelen maken ook direct duidelijk
dat leasen voor meerdere doelgroepen interessant is: van
kleine bedrijven en zzp’ers tot grotere bouw- en onder-
houdsbedrijven. “In de praktijk zien we die diversiteit nu
ook ontstaan: van zzp-schilders die hierop aanhaken tot
grotere aannemersbedrijven.”
Waarbij wel de kanttekening moeten worden gemaakt dat er
op het gebied van kredietwaardigheid wat voorwaarden zijn.
Festool werkt samen met leasemaatschappij Grenke. De
leasemaatschappij bepaalt uiteindelijk of een contract kan
worden afgesloten. “Een startende ondernemer zal eerst
een trackrecord moeten hebben qua betalingen.”

Contractduur
Een leasecontract heeft een duur van drie jaar, waarin de
klant vaste maandelijke bedragen betaalt. Daarna kan hij of
zij voor drie procent van de aanschafprijs eigenaar worden
van de machine. “Of een nieuw leasecontract afsluiten”, zegt
Graafland. “Voordeel daarvan is dat je altijd met de nieuw-
ste machines kunt werken.”
Leasen kost – als je het uitrekent over de gehele periode
van drie jaar – uiteraard meer dan direct een aanschafprijs
betalen. “Maar het aanbod is zeer scherp, zeker vergeleken
met een gemiddeld leasecontract. Groot voordeel hierin is
dat er geen vaste kosten, verzekeringskosten of aanbeta-
lingskosten voor de klant worden berekend. Over drie jaar
heb je het dan al snel over zo’n 400 euro die je bespaart.”

Complete assortiment
Alle machines van Festool kunnen worden geleased. Acces-
soires en gebruiksmaterialen óók, mits die niet meer dan

42 Aannemer nr. 2 – Maart 2022

PRODUCTEN

42-43_festool_redactie.indd 42 14-03-2022 17:44

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.