Aannemer 2 – 2022 – pag. 46

Henk Loves van Bouwgroep Emmen en Erik Oesterholt van
Plantics komen uit twee totaal verschillende werelden.
Loves heeft een jarenlange ervaring als organisatieadviseur
in diverse branches, Oesterholt werkte voor een grote
Nederlandse multinational. Tegenwoordig maken beide
mannen zich sterk om de bouw te verduurzamen. Misschien
met een verschillende achtergrond, maar wel met eenzelfde
motivatie. Oesterholt: “We moeten zuiniger zijn op de aarde,
dat is mijn grootste drijfveer. Mijn kennis en kunde als che-
misch technoloog zet ik nu in om duurzame materialen voor
de bouw te maken. Vanuit die visie ben ik Henk tegengeko-
men.”
Adviseur Henk Loves ziet dat vergunningen in de bouw niet
verleend worden nabij Natura 2000-gebieden. Het roer moet
om. “Stikstof en CO2-regels vinden mensen lastig. Maar de
wereld is ook lastig. Daarop moet je inspelen en dat is wat
wij als Bouwgroep Emmen (voorheen Kuipers en Koers Bouw
BV) doen. Daarvoor heb je als bouwbedrijf wel een andere

Op de gevel van het Field Lab is biocomposiet toegepast met verschillende coatings.

bril nodig. Die bril vonden we bij Plantics. De duurzame
materialen die zij ontwikkelen sluiten goed aan bij onze
visie om van passiefbouwen, gezond bouwen te maken.”

Ademend huis
De ontwikkeling in de bouw van traditioneel bouwen naar
passiefbouw betekent dat huizen zo luchtdicht mogelijk
worden gemaakt met hoge isolatiewaarden. PUR en PIR zijn
vanwege de hoge isolatiewaarde zeer geschikt als isolatie-
materiaal, ware het niet dat PUR en PIR gemaakt worden
van fossiele grondstoffen (hoge CO2-footprint), gezondheids-
risico’s hebben (allergeen) en ongeschikt zijn voor een
hoogwaardige materiaalrecycling. Bovendien komt er bij
brand uiterst giftige rook vrij. Daarnaast heeft luchtdicht
bouwen nadelen.
Loves: “Doel is zo weinig mogelijk energieverbruik voor het
verwarmen van je huis. Dan stop je alle kieren en gaten
dicht en ben je voor ventilatie en een gezond binnenklimaat

46 Aannemer nr. 2 – Maart 2022

GEBOUWSCHIL

44-45-46-47-48_bouwgroepemmen_2XXX.indd 46 14-03-2022 17:45

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.