Aannemer 2 – 2022 – pag. 54

Tekst Wouter de Vries Foto Cor Salverius

Sander Houtenbos

Mooiste aan het vak
Sander Houtenbos: “Samen iets moois maken vind
ik het mooiste aan dit werk. We zijn nu bezig voor
een opdrachtgever die al lange tijd een relatie van
ons is. Eerder realiseerden we voor hem mede 23
woningen in Edam, nu heeft hij een stolpboerderij
gekocht die wij mogen restaureren en verbouwen
(zie foto). Hij geeft ons het volste vertrouwen. Dit is
een typisch voorbeeld van een opdrachtgever die
ondertussen een vriend is geworden. Daarnaast
vind ik het leuk om met collega’s te werken en te
zien hoe zij zich ontwikkelen.”

Waar lig je wakker van?
“Ik lig niet snel wakker van dingen. Gelukkig maar,
want ik ben met veel zaken tegelijk bezig. In deze
tijd hebben we natuurlijk de wind in de zeilen. We
zitten in de luxe positie dat we ruim een jaar voor-
uit kunnen kijken. Een jaar of zes geleden was dat
wel anders. Dan vroeg ik me weleens op vrijdag af
waar ik mijn mannen maandag naartoe kon sturen.
Nu is de vraag meer: hoe krijg je je werk gedaan,
en ook voor de overeengekomen prijs? Dat is een
heel ander soort spanning. De coronacrisis, en nu
de oorlog in Oekraïne, hebben grote gevolgen voor
de prijzen en beschikbaarheid van bouwmateria-
len.”

Trots op …
“De afgelopen twee jaar hebben we in Blaricum
een landhuis gerestaureerd. De eigenaren zaten
met de handen in het haar; ze hadden het pand
leeg laten slopen om er iets moderns van te
maken, maar dat mocht niet omdat het een rijks-
monument was. Een bouwstop volgde. Een restau-
ratie-architect deed historisch onderzoek en vroeg
of wij konden helpen. De eerste keer dat ik in het

landhuis kwam, was het hele pand leeg – de vloer
was weg, ik stapte letterlijk op het zand. Het is een
fantastisch restauratieproject geworden van twee
jaar timmeren en heel veel mooie dingen maken in
onze werkplaats in Waarland. En we hebben er een
heel goede band met de opdrachtgever aan over-
gehouden.”

Wat mij bezighoudt
“Wat ik de laatste jaren merk, is dat de vraag ver-
andert. Opdrachtgevers zijn veeleisender, leggen
meer bij ons neer. Ze willen meer ondersteund en
begeleid worden. Wij moeten de plannen gaan uit-
werken die zij bedacht hebben. Wij zitten er dus
vanaf het begin van een project bij en zijn mede-
verantwoordelijk voor het gehele project. Dat vergt
iets van de organisatie; we hebben nu meer pro-
jectleiders in dienst en die hebben we hard nodig
ook.”

Beste investering
“Iedere maand de salarissen van de werknemers
betalen! Ik denk dat dat de enige écht goede inves-
tering is. We hebben een fi jne club van hardwer-
kende en loyale mensen, die we enorm waarderen.”

Vrije tijd en privé
“Vier weken geleden ben ik vader geworden.
Samen met mijn vriendin heb ik nu een dochter,
Lena. We wonen in Waarland in het oude boeren-
bedrijf van mijn ouders. Vorig jaar hebben we het
bedrijf en de koeienstal verbouwd tot woonhuis.
Thuis hebben we best veel ruimte – ik rommel
graag buiten een beetje aan; wat klussen, gras
maaien. Daarnaast voetbal ik bij Con Zelo in Waar-
land, doe ik graag wat leuks met mijn gezin en
drink ik af en toe een biertje met vrienden.”

Wever Bouwgroep wordt geleid door vier mannen van begin dertig,
die leiding geven aan een platte organisatie met veel trouwe
opdrachtgevers. “Omdat onze opdrachtgevers groeien, groeien wij
mee”, vertelt mede-eigenaar Sander Houtenbos. “Dat gaat heel
organisch. We zijn niet op zoek naar een enorme omzetklapper. We
willen doen waar we goed in zijn en daarin nóg beter worden.”

54 Aannemer nr. 2 – Maart 2022

HART VOOR BOUWEN

54-55_hartvoorbouwen.indd 54 14-03-2022 17:46

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.