Aannemer 3 – 2020 – pag. 16

Samen doorbouwen
Coronacrisis of niet: de bouw zet de schouders eronder. Brancheorganisaties lobbyen en
maken afspraken, er is een doorwerkprotocol zodat iedereen met gepaste afstand door kan
blijven, inclusief helpdesk voor vragen. Hashtag #doorbouwers is trending in de sector.

Foto’s Aannemervak.nl, Bouwbedrijven, Twitter, Bewuste Bouwers

‘Samen doorbouwen aan Nederland’ is de titel van een
gemeenschappelijke verklaring van de overheid, de bouw- en
technieksector, banken en brancheverenigingen. Doel: de
impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse
economie te beperken.
De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa
Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert
met de betrokken partijen. Samen zetten de partijen alles op

alles om aan de grote vraag naar woningen te voldoen en ver-
duurzamingsopgave van de bestaande bouw uit het klimaatak-
koord te versnellen. De partijen hebben afspraken gemaakt
over het door laten gaan of versnellen van investeringen, ver-
gunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen
dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn
de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld
worden.

Ziekteverzuim sterk
opgelopen
Bij twee op de vijf bedrijven ligt
het ziekteverzuim hoger dan
gebruikelijk, meld het Economisch
Instituut voor de Bouw op 16 april
in de notitie ‘Eerste ervaringsfei-
ten bouw tijdens corona’. Bij deze
bedrijven is het ziekteverzuim vijf
keer hoger dan gewoonlijk. Ook
zijn er problemen met aanvoer
van bouwmaterialen, meldt het
EIB. Bij twee op de tien bedrijven
leidt dit tot vertraging in projec-
ten. De meeste bouwactiviteiten
gaan door, maar de stroom aan
nieuwe opdrachten neemt af.

Bouwbedrijf
Dijkstra
Draisma
bedacht een
veiligheids-
scherm voor
de bouw-
helm. Het is
te koop via
Company7.
“Met dit
safety

scherm op je bouwhelm kun je veilig met
elkaar blijven communiceren en samenwer-
ken op de bouw”, zo luidt de omschrijving.
Het scherm is online te bestellen voor elk
bouwbedrijf in Nederland, België en Duits-
land.

Voor Brands Bouw (Emmen en Groningen)
stond de eerste week coronacrisis onder
meer in het teken van een omvangrijke
spoedklus. Het bedrijf heeft de kassa’s en
servicebalie van 236 filialen van Albert
Heijn, Gall & Gall en ETOS in Noordoost-
Nederland in recordtempo voorzien van
plexiglazen schermen.

27 februari
Eerste besmetting in
Nederland. Vooral
Brabant getroffen

12 maart
Oproep tot thuiswer-
ken, bijeenkomsten
met meer dan 100
personen verboden

4 maart
EU: alle landen wacht
grootschalige uit-
braak

15 maart
Scholen en horeca
sluiten

6 maart
Eerste evenementen
in de bouwsector
uitgesteld, vakbeur-
zen volgen later in
de maand

16 maart
Tv-toespraak premier
Mark Rutte

16 Aannemer nr. 3 – Mei 2020

CORONACRISIS

16-17_coronaupdate.indd 16 01-05-20 13:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.