Aannemer 3 – 2020 – pag. 18

‘Stop pratende
portemonnee weg’
Met marketing is de kleine ondernemer terug bij af. De economie staat stil en wat er nu nog toe
doet is overeind blijven, niet failliet gaan, het fundament stutten en de organisatie voorbereiden
op een nieuwe start na de crisis. Geld verdienen? Zet dat maar even op een laag pitje. Volgens
Daniëlle de Jonge wekt ‘de pratende portemonnee’ nu vooral irritatie op. Wel is het belangrijk op
allerlei manieren in beweging te blijven. “Als je nu niks doet, verdien je straks ook niks.”

Tekst Ton Verheijen Beeld Camiel Donders

Daniëlle de Jonge gaat op congressen en seminars door als
‘expert in eigentijdse klantrelaties’. Na haar studie bedrijfs-
economie stapte ze het commerciële vak in en in 2007 start-
te ze haar eigen onderneming. Ze geeft presentaties en trai-
ningen over klantgerichtheid en schreef drie boeken:
‘Verleid de klant’ (2013), ‘Human2Human: de nieuwe klantre-
latie’ (2015) en ‘Extreem klantgericht’ (2019). Nu Nederland
piept en kraakt onder het moordende gewicht van de
coronacrisis, komt haar visie op klantgerichtheid als geroe-
pen. Ondernemers krijgen minder opdrachten, of hebben de
deuren al moeten sluiten. Wat kunnen ze doen om juist nu
klanten te vinden en/of behouden?

Wat zie je om je heen gebeuren momenteel?
“Het zijn vreemde tijden. Het ging zo goed en ineens ligt
alles stil. Veel bedrijven en ook particulieren wachten met
geld uitgeven. Elke sector voelt de pijn, ook de bouwsector.
Zij willen vooral weten wat ze moeten doen om hun perso-
neel te beschermen, en of ze samen met collega’s in één
busje mogen. Andere ondernemers vragen mij wat ze moe-

ten doen om het contact met hun klanten goed te houden,
terwijl ze hen niet mogen bezoeken. Blinde paniek? Nee, die
heb ik nog niet gezien. Ondernemers zijn pragmatisch. Ze
willen weten hoe ze kunnen voorkomen dat hun klanten
hen in het najaar vergeten zijn. Daarvoor zullen ze moeten
blijven communiceren over de keuzes die ze maken. Het
sociale leven verplaatst zich naar de social media. In beeld
blijven is waar het nu om gaat. Maar niet met een commer-
cieel doel.”

Wat is er mis met een commercieel doel?
“Nu per se geld willen verdienen wekt irritatie op. Je kunt
heus wel informeren of het een idee is om een klus wat naar
voren te trekken. Maar teveel pushen gaat tegen je werken,
want iedereen zit in onzekerheid. Niemand weet hoe hij of zij
er over een half jaar bij zit. Mensen willen dus even niet
gepusht worden. Wat nu goed werkt is eerlijk zijn over je situ-
atie. Iedereen snapt dat het lastig is, dus je mag best vertel-
len wat er moeilijk gaat. Stel je kwetsbaar op. En je mag uiter-
aard ook vertellen wat er wél goed gaat. Bel of mail. Stuur

28 maart
Protocol ‘Samen vei-
lig doorwerken’ van
kracht. Enquête Bou-
wend Nederland: zes
op de tien bouwers
ziet werk stilvallen

3 april
Volgens EIB kost
recessie de bouw
40.000 banen

30 maart
Helpdesk Corona
Bouw en Installatie-
techniek van Volan-
dis gaat live, over-
spoeld met vragen

6 april
Tijdelijke noodmaat-
regel overbrugging
voor behoud van
werkgelegenheid
(NOW) geopend

31 maart
Veel bekeken webi-
nar over protocol
‘Samen veilig door-
werken’. Kabinet ver-
lengt corona-maatre-
gelen tot en met 28
april. Meer dan 1000
doden

10 april
Met twee man in een
bus toch toegestaan,
als dit niet anders
kan

18 Aannemer nr. 3 – Mei 2020

CORONACRISIS

18-19_coronainterview.indd 18 06-05-20 11:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.