Aannemer 3 – 2020 – pag. 19

Daniëlle de Jonge:
“Wees origineel op
onverwachte
momenten.”

12 april
RIVM: dalende trend
besmettingen, IC-
opnames en doden.
Totaal 2737 mensen
overleden

21 april
Scholen gaan vanaf
11 mei (gedeeltelijk)
weer open, kinderen
mogen buiten spor-
ten, grote evenemen-
ten tot 1 september
taboe. Bouwend
Nederland start cam-
pagne #doorbouwers

14 april
Posters Protocol
Samen veilig door-
werken ook in
Engels, Pools en
Turks

22 april
Gemeenschappelijke
verklaring overheid
en brancheverenigin-
gen opgesteld:
Samen doorbouwen
aan Nederland

16 april
EIB: bij twee op de
vijf bedrijven ligt het
ziekteverzuim hoger
dan gebruikelijk

28 april
Kabinet komt met
zes nieuwe belas-
tingmaatregelen om
ondernemers te
steunen

eens een kaartje. Hoe is het? Kan ik helpen? Die modus moet
aan. De pratende portemonnee wordt nu niet gewaardeerd.”

Wat kunnen ondernemers doen?
“Ze zouden zich moeten verdiepen in de klant om erachter te
komen waar die blij van wordt. Mijn motto is: meer geïnteres-
seerd zijn en minder interessant. Klanten zijn streetwise en
mondig. Dat betekent: samenwerken. Het betekent ook:
eigenwijs durven zijn en de expertrol pakken als de klant met
ideeën komt en je zeker weet dat het beter kan. Een goede
relatie opbouwen met klanten en leveranciers gebeurt in
samenspraak. Je ziet nu ook het tegenovergestelde: misbruik
maken van de situatie en eenzijdige acties doorvoeren. Grote
bedrijven gebruiken de coronacrisis om hun betalingstermij-
nen op te rekken naar 90 of 120 dagen. Zo moet het dus niet.
Sympathie is belangrijk in klantgerichtheid. Zeker nu.”

Consultancybureau PWC had een paginagrote advertentie
in de krant, waarin ondernemers werden opgeroepen
met vragen te komen. PWC bood aan alle vragen over
overheidssteun, liquiditeit en uitstel van belastingbeta-
ling kosteloos te beantwoorden. Heb je voorbeelden uit je
eigen beroepspraktijk in het mkb?
“Het zijn vaak kleine dingen. Een hoveniersbedrijf stuurde
een foto van een laadbak vol met bloemen naar een klant.
Leuk tekstje erbij: ‘Ze staan klaar hoor. Morgen bij jou in de
tuin!’ Een badkamerspecialist stuurde een leuk kaartje naar
een klant, één jaar nadat de nieuwe badkamer was
geplaatst: ‘Gefeliciteerd! Ben je er nog steeds blij mee?’
Wees origineel op onverwachte momenten. In plaats van
een kaart met kerstmis kun je ook een kaart sturen als de
lente begint. Laatst hoorde ik over een ondernemer die met
kerstmis geen fles wijn had gestuurd naar een klant die
hondenliefhebber was. Nee, het werd een mooie doos hon-
denkoekjes. Humor werkt!”

Wat is de grootste fout die ondernemers nu maken?
“Door de schrikreactie stilvallen en afwachten tot het beter
wordt is volgens mij geen goede aanpak. Blijf in beweging.

Als je denkt even van de radar te kunnen verdwijnen omdat
ze je toch wel kennen, vergis je je. Als je in september pas
weer van je laat horen, zijn ze je vergeten. Als je nu niks
doet, verdien je straks ook niks.”

Heeft deze crisis ook positieve kanten?
“Zeker, dit is hét moment voor reflectie. Het Centraal Plan-
bureau kwam onlangs met vier toekomstscenario’s, waarvan
er drie slechter zijn dan de financiële crisis in 2009. Als dat
ondernemers niet wakker schudt… Waar zijn we mee bezig?
Wat zouden we willen? Wat voor een organisatie willen we
zijn? Is onze dienstverlening nog oké? Welke klanten willen
we? Waar gaan we mee stoppen? Kunnen we de website
updaten? Hoe maken we ons verdienmodel sterker? Is onze
marketing in orde? Zijn er ideeën over promotieacties in het
najaar? Welke vaardigheden willen we aanscherpen? Wat is
er nodig om een leuk bedrijf te zijn als straks de crisis voor-
bij is? Bedenk je eigen vragen. Dit is hét moment om
bestaande patronen los te laten en te kijken wat er beter
kan. Betrek ook het personeel erbij. Ook zij hebben er
belang bij dat het bedrijf blijft bestaan.”

Drie tips van Daniëlle:
• Communiceer over waar je mee bezig bent, dat schept een band
• Blijf in beweging: werk aan het verbeteren van je organisatie
• Gooi er een dosis humor in, dat breekt het ijs en zorgt voor goodwill

19nr. 3 – Mei 2020 Aannemer

18-19_coronainterview.indd 19 06-05-20 11:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.