Aannemer 3 – 2020 – pag. 20

Slimme
keuzes,
tevreden
bewoners
Zes jarenzestigflats in Oosterhout zijn energetisch
verbeterd. De aanpak van Zwaluwe Bouw met prefab
elementen zorgt voor snelheid en weinig overlast.
De collectieve installatie is voorbereid op een
aardgasloze toekomst. Goede communicatie met
bewoners zorgt voor duidelijkheid. Resultaat: label
A+ en een 8,5 voor bewonerstevredenheid.

Tekst Paul Diersen, Eddy Buiting Foto’s JimJam Multimedia en Peter Roek

Ze stonden al op de planning voor het nemen van energeti­
sche maatregelen en het nodige onderhoud. Maar toen van
de bestaande hardglazen gevelconstructie enkele gevel­
panelen naar beneden kwamen, door een probleem met de
achtergevelconstructie, gaf woningcorporatie Thuisvester de
aanpak van de Heboma­flats aan Paterserf voorrang.

Het casco bleek nog in prima staat, maar met een ongeïso­
leerde spouwmuur aan de galerijzijde, (deels) verouderde
beglazing en kunststof kozijnen, matig geïsoleerde borst­
weringspanelen en verouderde ventilatie viel er energetisch
flink wat te winnen in de complexen, die gebouwd zijn tus­
sen 1965 en 1967.

‘Duurzaam renoveren is keuzes
maken’

Uitgangspunten voor de renovatie? Verduurzamen naar
label A of beter, verlengen van de levensduur met minimaal
25 jaar, een voorkeur voor prefab (snelle doorlooptijd,
weers onafhankelijk), een snelle uitvoering vanwege de
veiligheid en maximaal gebruikmaken van de beschikbare
STEP­subsidie, zoals die tot eind 2018 kon worden aan­
gevraagd.

Ketensamenwerking
Zwaluwe Bouw is sinds circa 2010 actief in verduurzaming en
gegroeid van traditionele aannemer naar meedenkend
ketenpartner. “We hebben steeds meer een adviserende rol
gekregen richting corporaties en zorginstellingen”, zegt com­
mercieel directeur Rob van der Feijst. Het bouwbedrijf
beschikt bovendien over een eigen prefab­fabriek die voor
eigen projecten – en óók voor andere aannemers – elemen­
ten maakt.

20 Aannemer nr. 3 – Mei 2020

Project

20-21-22-23_projecterikbek.indd 20 06-05-20 11:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.