Aannemer 3 – 2020 – pag. 21

Fase 1 van de
renovatie: nieuwe
prefab gevels

Sinds eind 2017 werkt het bedrijf in ketensamenwerking
samen met corporatie Thuisvester. Samen met De Kok
Bouwgroep en bouwbedrijf Pennings worden circa 1800
woningen van Thuisvester energetisch verbeterd in de peri­
ode 2018 – 2020. De flats aan Paterserf vallen binnen de
scope.
Thuisvester en Zwaluwe Bouw maken ook onderdeel uit van
een grotere beweging genaamd de Brabantse Duurzaam­
heids Alliantie (zie kader rechts), waarbij de ambitie is circa
4500 huurwoningen versneld aan te pakken.
Heldere afspraken over budget, communicatie en ambitie
zorgen voor een gestroomlijnd proces en snelle planvor­
ming. Wat heet: het eerste overleg voor het project vond
plaats in september 2017, in april 2018 kwamen de eerste
prefab gevels al uit de fabriek in Hooge Zwaluwe.
In dat korte tijdsbestek zijn verschillende energetische
scenario’s uitgewerkt in samenwerking met IDEA Nederland

en zijn aanvullende onderzoeken gedaan (constructief,
geluid omgeving, asbest, flora en fauna en de kwaliteit van
het leidingwerk). De focus van IDEA Nederland: bouwkundi­

Brabantse Duurzaamheids Alliantie
De Brabantse Duurzaamheids Alliantie wil tussen 2020
en 2023 versneld meer dan 4500 sociale huurwoningen
verduurzamen. De woningcorporaties Tiwos en Thuis-
vester en de bouwbedrijven Van Agtmaal, Hendriks
Coppelmans, De Kok Bouwgroep, Huybregts Relou en
Zwaluwe Bouw werken hierin samen. Doel: zoveel
mogelijk huurwoningen verduurzamen op een efficiën-
tere, effectievere en nog meer klantgerichte wijze
tegen lagere kosten en met een hogere kwaliteit.

21nr. 3 – Mei 2020 Aannemer

20-21-22-23_projecterikbek.indd 21 06-05-20 11:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.