Aannemer 3 – 2020 – pag. 30

niet; als de dakhelling hiertussen zit, past de LUXboX”, aldus
Eikholt.
Bij een helling van 35 graden ligt de bovenste zijde horizon-
taal waterpas. Bij een dakhelling van 65 graden staat het
raam waterpas rechtop. “In die ruimte zijn we gaan ontwik-
kelen aan een modulair systeem. Zodanig dat alle produc-
ten van de fabrikant – zonwering, insectenhorren – toepas-
baar zijn.”
Met de dakkapel en de dakserre waren er al oplossingen
voor een groot gedeelte van het dak. “De achterzijde van de
woning, de zijkant en in sommige gemeenten ook de voor-
zijde zijn vergunningsvrij”, zegt Krijnen. “In andere gemeen-
ten mag aan de voorkant vergunningsvrij een daglichtpro-

duct worden geplaatst, mits dat niet uit het dak steekt. Met
het oog daarop hebben we de lichtstraat ontwikkeld. Zo
kunnen we alle vlakken van het dak voorzien.”

Gecertificeerd
Het werken met een vaste driehoek en het ontwikkelen van
een modulair systeem, zorgden ervoor dat LUXboX KOMO-
certificering kon krijgen op een prefab product. “Daarin
lopen we voorop”, zegt Eikholt. Op de dakserre zit die certifi-
cering sinds vorig jaar. Ook voor de dakkapel wordt hieraan
gewerkt: alleen de geluidstest moet nog worden gedaan.
Met oog op de Wet kwaliteitsborging zet LUXboX ook in op
gecertificeerd inbouwen. “Want het is mooi dat je een pro-

Lichtstraat Line,
nieuw in het
assortiment.

Dakserre. De vaste
driehoek past altijd
bij een dakhelling
tussen 35 en 65
graden.

30 Aannemer nr. 3 – Mei 2020

Gebouwschil

28-29-30-31_luxbox.indd 30 01-05-20 13:32

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.