Aannemer 3 – 2020 – pag. 36

genmanagement. Het is niet zo dat de grondradar altijd in
alle omstandigheden werkt.”
Belangrijk is ook het doel van de scanwerkzaamheden. “Wil
je graafschade voorkomen of wil je een volledige kaart van
de ondergrond maken? Idealiter is dat een volledige kaart,
maar schade voorkomen is het belangrijkste. In de onder-
grond van een braakliggend terrein kun je heel snel kabels
en leidingen opsporen, in een drukke ondergrond in de stad
is dat veel lastiger omdat er veel meer in de grond zit. Maar
je ziet wel waar vrije ruimte is en je ziet ook waar de drukke
plekken zijn.”
Afgelopen jaren werkte MapXact al onder meer voor Stedin
en Alliander aan het in kaart brengen van gasaansluitingen
van huizen, waaronder grote wooncomplexen, alsmede van
winkelcentra.

In ontwikkeling
De Artificial Intelligence van de scanner is nog volop in ont-
wikkeling. “Elke twee weken is er een update met verbete-
ringen. En dat houdt nooit op. Je kunt er steeds meer aan
toevoegen, zoals het herkennen van grondlagen en bijvoor-
beeld boomwortels of andere objecten. Ook worden de data
steeds betrouwbaarder doordat we steeds meer zogenaam-
de ‘Ground Truth’ data krijgen uit graafwerkzaamheden op
plekken waar de radar is ingezet. Die data kunnen we met
elkaar vergelijken.”

KLIC 2.0
De grondscanner wordt op dit moment vaak ingezet in com-
binatie met informatie van KLIC (Kabels en Leidingen Infor-
matie Centrum). “Die gebruiken we als basiskaart. Daar
staan veel data op, ook al zijn die niet altijd exact. Je weet
wel wat je zou moeten vinden en tegenwoordig welke dia-
meters leidingen hebben. Maar geregeld liggen ze net op
een andere plaats, soms 30 cm maar soms ook wel 3 meter
verder.”
MapXact is gestart met een groep gebruikers die allemaal
met de grondscanner aan de slag gaan. In eerste instantie
zal MapXact nog de interpretatie van de gegevens doen,
maar de bedoeling is dat dat heel snel niet meer nodig is
en dat MapXact alleen nog controle doet. “En de volgende
stap is dat dat ook niet meer nodig is.”
Doel is om te komen tot grootschalig gebruik. De gegevens
die de diverse partijen daarbij verzamelen, zouden samen
de huidige KLIC-kaart kunnen verbeteren tot een KLIC 2.0.
“Het is belangrijk dat daar veel partijen bij betrokken zijn.
Wij kunnen zelf maar een klein stukje daarvan doen.”
Wat Roseboom betreft zijn die gegevens dan voor iedereen
beschikbaar. De efficiëntie en de veiligheid van werken zul-
len daardoor enorm toenemen en graafschade wordt daar-
mee voorkomen.

De grondscanner rijdt met lussen over de
ondergrond. De reflectie van de radar levert
hyperbolen op, waarvan Artificial Intelligence
leidingen vormt. (Foto: MapXact)

Artificial Intelligence
projecteert de

gevonden leidingen
op de tablet.

36 Aannemer nr. 3 – Mei 2020

DIGITALISERING

34-35-36_digitalisering.indd 36 01-05-20 13:34

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.