Aannemer 3 – 2022 – pag. 10

Certificaat voor bouwproces vermindert controles Wkb

Bouwbedrijven die hun ontwerp- en bouwproces verre-
gaand hebben gestandaardiseerd, bijvoorbeeld omdat ze
prefab woningen bouwen of veel dezelfde details gebruiken,
kunnen zich daarvoor laten certificeren. Kwaliteitsborgers
hoeven dan straks na de invoering van de Wkb minder vaak
hun werk te controleren. BouwQ, KIWA en PlanGarant intro-
duceren de BRL 2840.

De BRL 2840 is een aanvulling op bestaande certificaten voor bouw-
componenten. “Op dat gebied is er al heel veel”, legt Jack van Hoof
van BouwQ uit. Samen met KIWA en PlanGarant zocht BouwQ naar
de ‘witte vlekken’. “Die zaten aan de ontwerpkant en assemblagekant
– hoe stel je verschillende geprefabriceerde onderdelen nu op zo’n
manier samen dat het geheel aan de bouweisen voldoet?”
De Wet kwaliteitsborging biedt straks de mogelijkheid om kwaliteits-
borging zo efficiënt mogelijk te doen. “Ons uitgangspunt is: controle-
ren waar het nodig is, maar geen onnodige dingen doen. Alles dat al
is gecertificeerd, hoeft de kwaliteitsborger niet nog eens op kwaliteit
te controleren.”

Toegevoegde waarde
Voorbeelden waarbij de BRL 2840 toegevoegde waarde biedt? Bou-
wers van complete prefabwoningen hebben de woning helemaal
gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd. De fundering is echter
afhankelijk van de locatie waar de woning wordt geplaatst. “Ook
voor dit type geïndustrialiseerde woningen gelden projectspecifieke
eisen. Heb je als bouwer een vast proces om dit af te vangen, dan

kun je de volledige woning inclusief de projectspecifieke eisen
onder een certificaat hangen.”
Ook bouwbedrijven die met een vaste bibliotheek aan details bou-
wen en daaromheen een standaard ontwerp- en bouwproces heb-
ben ingericht, kunnen met de certificatieregeling uit de voeten.

Gerechtvaardigd vertrouwen
Het certificaat geeft de borger het ‘gerechtvaardigd vertrouwen dat
wat er wordt gebouwd voldoet aan de bouwregelgeving’, zoals de
wet voorschrijft. De meerwaarde van de BRL 2840 is dus dat de kwa-
liteitsborger zich niet meer in elk project over elk aspect hoeft te
buigen. “Dat doen we dan onder het certificaat, met alleen nog
steekproefsgewijs controles.”
Voor de duidelijkheid: het vaststellen van het borgingsplan en het
afgeven van de eindverklaring dat het bouwwerk voldoet aan de
bouwregelgeving, blijven taken van de kwaliteitsborger. Deze zijn niet
met een certificaat af te dekken.
Daartussen geldt: hoe meer de bouwer zelf aantoont, hoe minder de
kwaliteitsborger hoeft te controleren. “Dat is de meerwaarde van
certificeren voor de bouwer”, zegt Van Hoof. “Het dwingt je om heel
goed naar je proces te kijken en waar mogelijk dat te optimaliseren.
Dat betaalt zich niet alleen terug onder de Wkb, maar ook in de
dagelijkse kosten.”
Om te beoordelen of het loont om te certificeren, hebben de initia-
tiefnemers een certificatiescan opgezet. Een snelle analyse of
instappen al mogelijk is, dan wel vast te stellen wat er nog ontbreekt
aan bewijsvoering in het eigen proces.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

10 Aannemer nr. 3 – Mei 2022

UPDATE

10-11-12-13_update.indd 10 25-04-2022 12:05

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.