Aannemer 3 – 2022 – pag. 11

Bouwadvocaat publiceert boek over Wkb

‘Hoe je praktisch omgaat met de nieuwe bouwwet en aansprakelijkheid voor-
komt’. Dat is de ondertitel van het boek Aanneming van werk volgens de Wet kwa-
liteitsborging voor het bouwen (Wkb)
van bouwadvocaat Ottilie Laan, die zich
sinds jaar en dag verdiept in de Wkb en hierover blogt op debouwadvocaat.nl.

In het boek legt zij uit wat de nieuwe wet inhoudt en praktisch betekent, aan de hand
van een vergelijking tussen de situatie nu en straks. De lezer krijgt voorbeelden en con-
crete handvatten om met de Wkb om te gaan. Zo weten bouwers waar ze aan toe zijn en
kunnen ze heldere afspraken maken.
“De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen raakt de hele bouw. Daarom is het belangrijk

om een idee te hebben van elkaars rechten en verplichtingen
als het gaat om bouwen en verbouwen. Met die kennis kun je
een hoop problemen, geschillen en aansprakelijkheid – en
dus kosten – voorkomen”, zo schrijft zij in de aankondiging.
Het boek is in eerste instantie geschreven voor aannemers,
maar ook voor andere betrokken in de bouw die meer willen
weten over de Wkb.

Rapport ‘circulariteit in ISSO-
Referentiedetails’ gepresenteerd

In 2050 wil Europa volledig circulair zijn. Dat betekent ook
dat alle materialen die uit gebouwen komen, te herge-
bruiken moeten zijn. Dit was voor ISSO aanleiding om te
verkennen hoe toekomstig hergebruik inzichtelijk is te
maken in de ISSO-Referentiedetails.

“We hebben bij zo’n dertig referentiedetails de losmaakbaarheid,
wat ook demontagemogelijkheid wordt genoemd, van producten
weergegeven”, vertelt Noortje Alders van ISSO. “Per element en per
verbinding is aangegeven hoe losmaakbaar ze zijn. We hebben
daarvoor een kleurcodering toegepast, waarbij groen het best los-
maakbaar is en paars het slechtst. Zo is in één oogopslag te zien
in hoeverre de verschillende elementen in een verbinding
beschadigd zouden zijn na eventuele sloop, en of ze nog geschikt
zouden zijn voor hergebruik.”
De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan hardschuim fabri-
kanten (NVPU) is als mede-initiatiefnemer bij deze verkenning
betrokken. De thermische prestaties van hardschuim lopen in de
tijd nauwelijks terug, waardoor het hergebruik van polyurethaan
hardschuimisolatie (PUR) een serieuze optie is binnen circulair
bouwen. De NVPU heeft ook buiten het onderwerp hardschuim
om constructief meegedacht bij deze verkenning. Iedereen met
een ISSO-profi el kan het rapport ‘Circulariteit in referentiedetails’
gratis raadplegen via open.isso.nl.

Aannemer beboet voor dodelijk ongeval
De aannemer die verantwoordelijk was voor de bouwplaats
waar in 2020 een vijfjarige jongen om het leven kwam, krijgt
een boete van 20.000 euro. Dat heeft het Openbaar Ministerie
besloten.

Het kind viel tijdens het spelen op een bouwplaats in Ederveen van
een stapel kalkzandsteenblokken en overleefde de val niet. Het OM
heeft de zaak bekeken en vindt dat de aannemer zich niet aan de
voorschriften heeft gehouden. Het terrein was namelijk niet afgezet
met hekken en daardoor vrij toegankelijk. Daarnaast waren de kalk-
zandsteenblokken niet op juiste wijze gezekerd; ze stonden los opge-
stapeld. Aangezien de blokken al ruim voor het ongeval waren gele-
verd, was er volgens het OM genoeg tijd om ze te zekeren. Er worden
geen individuele medewerkers vervolgd voor het ongeluk; het bouw-
bedrijf wordt als verantwoordelijk gezien voor het ongeval.

Rectifi catie

In de vorige uitgave van Aannemer staat per abuis vermeld dat Nicky
Westerburger eigenaar is van 2dehandsbouwmaterialen.nl en ook is er
een foutje geslopen in de naam van de website c.q. bedrijfsnaam.
Nicky Westerburger is bedrijfsleider, Thijs Heezen is de eigenaar – van
de gehele groep Heezen Bedrijven. Het is dan ook niet alleen Wester-
burgers beslissing geweest, maar van de complete leiding, om ‘nieuw
en gebruikt uit elkaar te trekken en 2dehandsbouwmaterialen.nl apart
te positioneren’, zoals in het artikel staat.

11nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 25-04-2022 12:05

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.