Aannemer 3 – 2022 – pag. 15

Wij begeleiden diverse bedrijven bij de voorbereidingen op de Wet kwali-
teitsborging voor het bouwen. Daarbij ver-
vullen wij meestal de rol van interne bor-
ger of die van adviseur, maar bovenal
houden wij het praktisch, zodat mensen
met de nieuwe wetgeving vertrouwd
raken. Tijdens die trajecten krijgen wij
vaak de vraag: wat gaat die Wkb ons kos-
ten. Ik vertel dan eerst dat het zichzelf op
termijn gaat terugverdienen, doordat er
nóg beter op de kwaliteit gelet gaat wor-
den. Maar men is op zoek naar concrete
getallen. Daarom zal ik hier iets vertellen
over ervarings- en kengetallen.

Ik begin met de kosten voor de externe
kwaliteitsborger. Een algemeen kengetal
hiervoor dat door kwaliteitsborgers wordt
gegeven, is een percentage van 1,5% van
de bouwsom. Bij een bouwsom van
250.000 euro komt dat dus uit op 3.750
euro voor een enkele woning. Tevens is de
verwachting dat de legeskosten, op dit
moment landelijk gemiddeld 3,3% van de
bouwsom, zullen verminderen met mini-
maal de kosten voor de externe borger.
Vorig jaar hebben wij een formeel Wkb-
proefproject begeleid, waarbij het ging om
funderingsherstel van een woning. Een
klus met een bouwsom van ongeveer
40.000 euro, waarbij de inzet van de exter-
ne borger op een investering kwam van
2.000 euro. Het percentage voor een klei-
ne klus als deze ligt in vergelijking hoog

door een gebrek aan repetitie en schaal-
voordeel. Een ander formeel proefproject
betreft de nieuwbouw van 25 woningen,
waarvoor de ingeschatte kosten voor de
kwaliteitsborger uitkomen op 12.000 euro.
Van een welbekende kwaliteitsborger ken-
nen wij ook een aantal getallen. Een staf-
fellijstje daterend uit 2020 geeft aan dat
zij voor één unieke woning een bedrag
rekende van 4.500 euro op basis van drie
‘bijwoonmomenten’. Voor bijvoorbeeld
veertien woningen hanteerde de kwali-
teitsborger een bedrag van 12.000 euro
ofwel 857 euro per woning op basis van
circa vijftien bijwoonmomenten.
Een ervaringsgetal van een aannemer was
een investering van circa 8.500 euro voor
de begeleiding van twee woningen met
diezelfde kwaliteitsborger.

De volgende keer geef ik meer informatie
over de interne borging en wat u zelf
moet organiseren. Heeft u in de tussentijd
vragen? Schroom dan niet ze te stellen.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Wat kost een
externe
kwaliteitsborger?

Een algemeen
kengetal is 1,5
procent van de
bouwsom

15nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

COLUMN

15_bertcolumn.indd 15 25-04-2022 12:06

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.