Aannemer 3 – 2022 – pag. 18

Mooie uitbouw met
lelijke scheuren
Een woning wordt voorzien van een uitbouw ter plaatse van de achtergevel. Door
middel van twee doorbraken in de achtergevel wordt een mooie verbinding tussen
het bestaande en nieuwe deel tot stand gebracht. Echter al gauw ontstaan scheuren
in de verbindingsmuur.

Tekst en foto’s Tim Koppers, Bureau voor Bouwpathologie BB

Een vrijstaande woning uit 2015 krijgt een mooie uitbouw
aan de achterzijde. Via twee doorbraken ter plaatse van de
achtergevel is er een verbinding tussen het bestaande en
nieuwe deel gerealiseerd. De muur (achtergevel) tussen de
twee doorbraken is bestemd voor de opleggingen van de
staalconstructies ten behoeve van de verdiepingsvloeren en
het daarop rustende bouwwerk.
Kort na de oplevering van de woning ontdekt de bewoner al
vrij snel dat er scheuren zijn ontstaan in de muur tussen de

twee doorbraken. De bewoner zoekt vervolgens contact met
de betrokken aannemer.

Krimpscheuren
De bewoner heeft diverse foto’s van de aanwezige scheur-
vorming naar de aannemer gestuurd. De aannemer komt
vervolgens met de conclusie dat er sprake is van een krimp-
scheur, als gevolg van het feit dat er een houten wand met
gipsplaten haaks tegen de desbetreffende muur met
scheurvorming is geplaatst. De scheurvorming is dan een
gevolg van een normale werking tussen de verschillende
materialen. Ook stelt hij dat wanneer een woning wordt
opgeleverd er minimaal 65 procent aan vocht aanwezig is en
dat bij het drogen van de woning krimpscheuren kunnen
ontstaan. Hij adviseert dan ook de aanwezige scheuren pas
twee jaar na oplevering te repareren. De aannemer neemt
geen enkele verantwoordelijkheid voor nader onderzoek of
herstel.
De bewoner is enigszins gerustgesteld, maar niet voor lang.
Als blijkt dat de scheuren na enige weken toch groter zijn
geworden en dat er ook scheuren boven in de badkamer
zichtbaar worden, schakelt de bewoner zijn rechtsbijstands-
verzekeraar in.

Onderzoek
Voor het onderzoek ter plaatse is ook de aannemer uitgeno-
digd. De problematiek wordt door de betrokkenen bespro-
ken en tijdens de inspectie wordt tevens gekeken naar de
constructie van de woning. De bouwtekeningen laten echter
niet direct gebreken zien. Het feit dat er een houten wand
haaks tegen de desbetreffende muur met scheurvorming
staat, klopt. De scheuren zijn echter niet aanwezig in de

De stalen balk ten
behoeve van de
doorbraak is niet
ondersabeld met een
krimparme mortel.
Een ongelijke
verdeling van de
drukkracht heeft
vervolgens tot
scheurvorming
geleid.

18 Aannemer nr. 3 – Mei 2022

BOUWSCHADE

18-19_bouwschade.indd 18 25-04-2022 12:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.