Aannemer 3 – 2022 – pag. 19

overgang tussen deze muren, maar bevinden zich aan de
kopse zijde van de kalkzandstenen doorbraak. Reden
genoeg om over te gaan tot destructief onderzoek.
Na het verwijderen van een gedeelte van de gipsplaat en
het isolatiemateriaal wordt vrijwel direct duidelijk dat de
stalen balk ten behoeve van de doorbraak niet is ondersa-
beld met een krimparme mortel. Een ongelijke verdeling van
de drukkracht heeft vervolgens tot scheurvorming in de
woning geleid. Uit nader onderzoek blijkt dat de overige drie
opleggingspunten van het staal eveneens niet zijn onder-
sabeld. De bouwpatholoog adviseert dan ook de stalen
balken op korte termijn te onderstempelen om vervolg-
schade te beperken.

Herstel
De bouwpatholoog raadt aan het gedeelte rondom de
opleggingen ten behoeve van de staalconstructies te ont-
mantelen. De aanwezige scheurvorming moet worden uit-
gekrabd. Vervolgens dienen de scheuren in de kalkzand-
steenblokken constructief te worden verlijmd. Met de
constructieve verlijming wordt de constructie weer één
geheel. Nadat de verlijming geheel is uitgehard, dienen de
stalen constructies te worden ondersabeld met een krimp-
arme mortel. Als laatste kunnen de afwerkingen weer wor-
den hersteld.

Een ongelijke verdeling van
de drukkracht heeft tot
scheurvorming in de woning
geleid

De scheuren bevinden zich in de kopse zijde van de kalkzandstenen
doorbraak.

19nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

18-19_bouwschade.indd 19 25-04-2022 12:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.