Aannemer 3 – 2022 – pag. 23

energie-installaties, omdat ze bij kunnen dragen aan over-
belasting van het energienet. Met de warmtewingevel heb je
die verzwaring van het energienet niet. Ik zie zeker mogelijk-
heden voor een plug-and-play-variant voor dit systeem in
de nabije toekomst, waardoor montage en installatie
gemakkelijker worden.”

Koelen
Een volgende uitdaging in de ontwikkeling van de warmte-
wingevel is dat het systeem ook gebouwen kan koelen. De
werking van de warmtepomp wordt in zo’n situatie omge-
keerd. De pomp geeft dan via de warmtewingevel haar
warmte af aan de buitenlucht. “We onderzoeken verschillen-
de mogelijkheden: bijvoorbeeld het in de schaduw toepas-

sen van de warmtewinpanelen, of radiatoren of vloerverwar-
ming laten koelen in combinatie met het gevelsysteem. Dan
moeten we eerst weten wat het koelvermogen is van de
panelen; dat gaan we de komende tijd monitoren.”
Afgezien van bovenstaande ontwikkeling staat het consorti-
um van TNO, Emergo en AkzoNobel voor een verdere uitrol
van de warmtewingevel in Nederland. “We gaan het product
toepassen voor de Premodu-woning van Emergo en bij een
te renoveren utiliteitsgebouw. Door het prefabconcept en de
standaardisatie zijn we in staat om een repeterende hoe-
veelheid bestaande woningen te verduurzamen. Zowel
gebouweigenaren als architecten willen het systeem toepas-
sen”, besluit Erich.

Slechts een
oppervlakte van
15 m2 warmte-
wingevel is al
voldoende voor een
energieopbrengst
van 45 GJ. (Foto:
Emergo)

Woning in de steigers
met het grijze warmte-
wingevelpaneel.
(Foto: Emergo)

23nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

20-21-22-23_warmtewingevel.indd 23 25-04-2022 12:08

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.