Aannemer 3 – 2022 – pag. 24

Meer rust, plezier en tijdwinst op
de bouw met Leanworks
Geen opslagruimte in de binnenstad. Een te dure torenkraan om de bouwmaterialen
op de zevende etage te krijgen. Te veel ronkende vrachtwagens voor de toegangspoort
van de bouwplaats, die overlast veroorzaken. Veel bouwbedrijven kampen met name bij
binnenstedelijke projecten met deze logistieke problemen. Deze zijn echter in één slag op te
lossen met het concept Leanworks van Raab Karcher.

logistiek opzicht het meest efficiënt verloopt. Maar de
klant moet niet in een keurslijf worden gedwongen,
vindt Derks. “Onze afnemers van Leanworks moeten
het gevoel hebben dat de service hen iets oplevert
en in balans is met de investering. Het komt voor
dat een aannemer liever zelf een kraan regelt,
omdat hij daar voldoende ruimte voor heeft en dit
planningtechnisch beter uitkomt. Maar dan is het wel
mogelijk om via ons het transport van werkpakketten
vanuit onze hubs naar de bouwplaats te verzorgen.
Dit zijn dagvrachten met bouwmateriaal die het
personeel voor een specifieke dag nodig heeft om
te verwerken. Zodoende hoeft de aannemer geen
opslag aan te houden en krijgt hij de materialen in de
juiste samenstelling aangeleverd. Dat scheelt enorm
veel tijd in de handling van materiaal, waardoor een
klus effectiever en sneller verloopt”, aldus Derks.

Duidelijke afspraken aan voorkant
Belangrijke voorwaarde voor een succesvol
Leanworks-project is dat de klant en het team van
Leanworks van Raab Karcher aan de voorkant
duidelijke werkafspraken maken. Als Raab Karcher
het transport en het opperen van de materialen
verzorgt, neemt zij ook de volledige regie. “Wij
zijn in die situatie verantwoordelijk voor de
leveringsafspraken van de onderaannemers en
overige toeleveranciers en zorgen ervoor dat deze
partijen tijdig materialen bestellen en op de juiste
dag en het goede tijdstip leveren. Ook regelen we het
juiste materieel om de materialen op de daarvoor
aangewezen plek neer te zetten. De uitvoerder
van de aannemer heeft totaal geen omkijken naar
dit soort zaken”, weet Derks, die erop wijst dat
normaliter zonder Leanworks de uitvoerder enorm
veel tijd kwijt is met de communicatie met tientallen
leveranciers en onderaannemers over onder meer
bestellingen en transporten. Die overgebleven
tijd kan hij nu benutten voor inspecties op de

Met de logistieke totaalservice Leanworks regelt
Raab Karcher de opslag van de bouwmaterialen, het
transport vanuit het magazijn naar de bouwplaats,
de levering van materialen op de gewenste
hoogte en de afvoer van het afval. De klant kan
volledig worden ontzorgd, maar de aannemer
kan ook deeldiensten afnemen uit het totale
servicepakket. Dat laatste komt volgens manager
Leanworks van Raab Karcher, Joël Derks, vaak voor
bij uitvoerders van met name renovatieprojecten.
“Een aannemer die een flatgebouw renoveert, wil
dan bijvoorbeeld de gewenste materialen op de
juiste verdiepingshoogte geleverd hebben, maar
heeft van ons geen transport nodig vanuit de hub,
omdat er voldoende opslagruimte is rondom het
flatgebouw. Dat tekent de flexibiliteit van Leanworks.
Elk (renovatie)project is weer verschillend qua
uitdagingen en omstandigheden.”

Uiteraard levert Raab Karcher het liefst de volledige
logistieke service, omdat daarmee het project in

Just-in-Time | Just-in-Place

24-25_raabkarcher.indd 36 25-04-2022 12:08

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.