Aannemer 3 – 2022 – pag. 25

Advertorial

bouwplaats, overleg met zijn medewerkers; puur het
bouwproces zelf.

Zo vroeg mogelijk inschakelen
Een andere belangrijke voorwaarde om een
Leanworks-traject te laten slagen, is dat Raab Karcher
zo vroeg mogelijk bij het uitvoeringsproces wordt
betrokken. Anders werkt het proces niet goed,
waarschuwt Derks. “Uiteraard vergt het inschakelen
van Leanworks een investering van onze klanten. Die
fi nanciële ruimte moet de hoofdaannemer wel met
zijn onderaannemers en partners in een vroegtijdig
stadium regelen. Als de uitvoering al gaande is, dan
loop je het risico dat de organisatie van Leanworks
spaak gaat lopen.”
Er zijn marktpartijen die elk renovatie-, bouw- of
onderhoudsproject met Leanworks aanvliegen.
Derks: “Woningcorporatie De Variabele en Van
Wijnen laten ons de complete logistieke coördinatie
doen. Dat kunnen ze, omdat deze partijen altijd met
vaste partners werken. Zo weet je precies wat je aan
elkaar hebt.”

Effi ciënt transport
In overleg met de klant probeert het team van

Leanworks de supply chain van en naar de
bouwplaats zo effi ciënt en optimaal mogelijk
te organiseren. Als Raab Karcher beschikt
over de projectplanning en de gewenste
materiaalhoeveelheden, dan kunnen beide partijen
aan de slag. “Een optimalisatie kan bijvoorbeeld
zijn dat we driemaal per week bepaalde materialen
leveren in plaats van elke dag, zoals de aannemer in
de planning in gedachten had. Dat scheelt overlast
voor omwonenden en heeft als positief eff ect dat
minder CO2 wordt uitgestoten. Omdat met behulp
van Leanworks vrachtwagens heel effi ciënt worden
beladen en er alleen met volle trailers wordt gereden,
zijn we in staat om onnodige ritten te besparen. Dat
is beter voor het milieu en de doorlooptijd van het
project – waarbij een tijdwinst van vijftien procent
geen uitzondering is.”

Aannemers en hun opdrachtgevers die met
Leanworks ervaring hebben opgedaan, zijn volgens
Derks louter positief. “Uitvoerders en hun personeel
ondervinden dat ze veel meer nuttige werktijd
overhouden, die ze niet aan logistiek hoeven te
besteden. Dat geeft zoveel meer rust en plezier op de
bouwplaats”, zegt Derks met een glimlach.

‘Leanworks kan 75 procent besparen op tijd
die de uitvoerder kwijt is met logistieke zaken’

Joël Derks, manager Leanworks

24-25_raabkarcher.indd 37 25-04-2022 12:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.