Aannemer 3 – 2022 – pag. 27

Een half jaar online, is ecobouwschool.nl inmiddels. Nog in de opstart-
fase. Wie de website bezoekt, vindt er de cursus Ecologisch isoleren (vijf
modules voor 49,50 euro – met een gratis preview over het isoleren van
de onderzijde van de begane-grondvloer). Verder aangekondigd: cursus-
sen over het aanleggen van een groendak, over leemstuken en ecologisch
schilderwerk.
Van der Waal was tot 2020 architect, is opgeleid aan de TU Delft en zat
tien jaar lang vooral achter de computer. Naast het ontwerpen van gebou-
wen deed hij ook onderzoeken naar duurzame energie voor onder meer
de Klimaattafels van minister Wiebes. Maar: “Ik zat steeds minder fijn op
mijn bureaustoel, omdat ik zag dat klimaatverandering toeslaat. Rappor-
ten schrijven gaf geen voldoening meer. Het begon te jeuken. Ik wilde met
mijn handen aan de slag.”
Ruimte voor Biobased Bouwen; Strategische Verkenning. Ook een rapport
dat hij schreef, voor het ministerie van BZK. “Daarin schreef ik onder meer
over hennep, houtwol en vlas. Over isolatiematerialen en dat dát eigenlijk
een veel grotere opgave is dan de nieuwbouwopgave. Simpelweg omdat
er zóveel kubieke meters materiaal nodig zijn om de bestaande gebou-
wen te isoleren. Gaan we dat met de gangbare materialen doen, dan sto-
ten we véél meer CO2 uit.”

Voor de camera
Van der Waal besloot – “architecten denken vaak dat ze alles wel kunnen”
– het roer om te gooien en zich te storten op isoleren met houtwol, vlas
en hennep. De kennis hierover was maar mondjesmaat te vinden. Ver-
snipperd ook. Een website hier, een cursus daar. “Het gaf mij niet vol-
doende informatie. Ik ben mensen gaan bellen, voor adviezen. En dacht:
als ik dit toch allemaal aan het uitzoeken ben, kan ik er net zo goed een
camera op zetten, het filmen en er hapklare brokken tekst bij schrijven.
Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Als architect weet ik hoe
ik iets visueel kan maken.”
Zijn doel: mensen helpen die willen isoleren – zowel particulieren als pro-
fessionals – maar dat laatste zetje nodig hebben. Doel is hen te verleiden
dit met ecologische materialen te doen. “En ja, dat is wat duurder. Daar
schrikken mensen soms van. Ik leg dan uit dat je met gangbaar isolatie-
materiaal betaalt voor isolatie in de winter, maar met ecologische materi-
alen ook betaalt voor isolatie in de zomer. Het zorgt voor een koeler huis.
Dan zijn ze om. Dat is simpele kennis, maar mensen moeten dat inzien.”
Hoe je dat dan vervolgens doet en toepast, dat miste Van der Waal. Dat
wil hij laten zien met Ecobouwschool. Doel is om niet alleen cursussen
aan te bieden, maar er ook een platform van te maken waar vragen kun-
nen worden gesteld. Hij nodigt ook andere ecobouwers uit om een bijdra-
ge te leveren over specifieke onderwerpen. “Het moet geen Joost-show
worden. Het gaat erom dat ecologisch bouwen verderkomt.”
Van der Waal is daarnaast bezig met het opzetten van een Living Lab in
Zuid-Holland, waar hij de “handen van de toekomst” wil opleiden. “Een
reëel project met omvang, dat we gaan verduurzamen met behulp van
mensen die dat willen leren.”
Een BIM-instructeur werkt voor Ecobouwschool een bibliotheek van eco-
logische producten uit, zodat architecten en modelleurs de producten
ook in een BIM-model kunnen zetten. “Dat ontbreekt momenteel.”

Joost van der Waal,
hier aan het werk met

grasvezel op een
paviljoen op de

Floriade.

27Aannemer nr. 3 – Mei 2022

26-27_ecobouw.indd 27 25-04-2022 12:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.