Aannemer 3 – 2022 – pag. 32

Dilateren van
betonstenen
gevelmetselwerk
Naar aanleiding van onze publicatie ‘Dilateren van bakstenen gevelmetselwerk’ in Aannemer
van mei 2017, kregen wij signalen uit de markt dat er behoefte was aan meer duidelijkheid
over het dilateren van betonstenen gevelmetselwerk. Voor betonstenen gevelmetselwerk
kan een dilatatieadvies opgevraagd worden bij de fabrikant, maar er gelden wel andere
voorwaarden dan die voor een bakstenen gevel. Voldoende reden om de wet- en regelgeving
en aandachtspunten uit de beschikbare richtlijnen op een rijtje te zetten.

Tekst Steffie van Wijlick (Adviesbureau Vekemans) en Harrie Vekemans (MADE Center – Metselwerk Kenniscentrum) Foto’s MBI

De dilatatieadviezen voor betonstenen gevels moeten geba-
seerd zijn op de NEN-EN 1996-2 (Eurocode) met bijbehoren-
de nationale bijlage. Daarnaast kunnen in Nederland de
CUR-aanbevelingen 71 en 82 gebruikt worden. Voor de basis-
uitgangspunten adviseren wij onze bovengenoemde publi-
catie uit mei 2017 nogmaals te lezen; wij zullen in dit artikel
aanvullende aandachtspunten en wet- en regelgeving uit-
eenzetten, specifiek bedoeld voor het dilateren van kalk-
zandsteen en betonstenen gevelmetsel- en lijmwerk.

Binnen het
assortiment
betonstenen zijn er
specifieke stenen die
geschikt zijn voor
gevelmetselwerk,
zoals de lange
betonstenen.

Betonstenen gevelmetselwerk
Binnen het assortiment betonstenen zijn er specifieke ste-
nen die geschikt zijn voor gevelmetselwerk. De laatste jaren
zijn vooral de lange betongevelstenen een trend. Daarnaast
worden de meer standaard formaten betonstenen in de
gevel verwerkt als zichtwerk. Als betonstenen gevelmetsel-
werk afgewerkt wordt met bijvoorbeeld natuursteen dat
erop verlijmd wordt, dan dient een dergelijke combinatie
niet alleen goed op elkaar afgestemd te zijn, maar heeft dat
ook gevolgen voor het dilatatieadvies. Bij een gevel die
bestaat uit een combinatie van verschillende producten, is
het gebruik van koude dilataties niet aan te raden, maar
moeten open dilataties toegepast worden van minimaal
5 mm of gevulde dilataties van minimaal 10 mm.

Dilataties in gevels van betonsteen
Bij betonstenen gevels mag, in tegenstelling tot gevels
gemaakt van bakstenen, ook een koude dilatatievoeg toege-
past worden. Oftewel, de betonstenen mogen koud tegen
elkaar geplaatst worden in de gevel. Deze koude dilatatie-
voeg is toegestaan, aangezien betonstenen gevelmetselwerk
enkel nog krimpt na gemetseld of gelijmd te zijn. Dit in
tegenstelling tot bakstenen gevelmetselwerk dat vanaf het
moment van verwerken nog kan uitzetten onder invloed van
temperatuur- en vochtschommelingen.

32 Aannemer nr. 3 – Mei 2022

TECHNIEK

32-33-34-35_vekemans.indd 32 25-04-2022 12:12

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.