Aannemer 3 – 2022 – pag. 37

Vakbeurs RENOVATIE
vol praktische kennis
Duurzaamheid is een rode draad die door RENOVATIE heen loopt. Op deze vakbeurs vind je
producten en innovaties, met een focus op comfort en functionaliteit, praktische
oplossingen, kennis en advies. In het uitgebreide kennisprogramma komen thema’s voorbij
als verduurzaming, circulariteit en prefab bouwen. In Aannemer lichten we alvast enkele
interessante sessies en seminars voor je uit.

Tekst Wouter de Vries Foto 54events

“We kijken op een praktische manier naar de renovatie-
markt”, zo vat Wendy van de Geijn van 54events de vakbeurs
RENOVATIE samen. Hoe praktisch, blijkt wel uit het kennis-
programma: in het Praktijktheater Renovatie delen exposan-
ten informatie over hun producten en diensten, terwijl in de
Renovatie Arena – het hoofdpodium – sessies en seminars
plaatsvinden over actuele thema’s.

Kennisprogramma
Neem de sessie ‘Prefab in Renovatieprojecten’. Daarin duidt
Lianda Sjerps-Koomen van non-profi torganisatie Stroomver-
snelling wat de trends en ontwikkelingen op dit gebied zijn.
“En leveranciers presenteren specifi eke toepassingen waar-
mee versnelling in de renovatie gerealiseerd kan worden”,
vult Wendy aan.
Tijdens een andere sessie, ‘Renovatie & Circulariteit’, zullen
drie praktijkcases voorbijkomen, onder andere van Janssen
de Jong Bouw. Met ModuFair bieden zij een woningbouw-
concept met acht zekerheden, onder andere meetbare cir-
culariteit, waarbij in real time de kosten van een bouwpro-
ject uitgerekend kunnen worden.

Seminars
Tijdens het seminar ‘(Bouw)Logistiek in renovatieprojecten’
behandelt Ruben Vrijhoef van Hogeschool Utrecht enkele
cases die aantonen op welke manier het logistieke aspect
duurzaam en vooral ook effi ciënt gemaakt kan worden.
Een van die cases komt van Sander Houtenbos van Bouw-
groep Wever, die vertelt hoe hij zijn vervoer in Amsterdam
opnieuw heeft bekeken en ingericht.
In het seminar ‘Renovatieprojecten bij VvE’s’ komt ter sprake
hoe je met Verenigingen van Eigenaars het proces aangaat.

Wendy: “We zullen de drives en drempels in kaart brengen.
Je krijgt echt een totaalplaatje van het werken met VvE’s.”

Ruim 140 exposanten en partners
Op de beursvloer van RENOVATIE ligt de nadruk op bouw-
techniek; er zijn veel exposanten op het gebied van isolatie,
renovatievloeren en renovatiewanden. “IsoBouw heeft een
mooie stand, PIF Isolatie pakt groot uit en ook Meilof Riks
zet een mooie presentatie neer”, vertelt Rein Bosma van
54events. Aan de installatietechnische kant is onder meer
Dutch Climate Systems present. “Vorig jaar wonnen zij een
prijs voor hun IceCube, een duurzaam aircosysteem.” De
exposanten zijn niet gegroepeerd, dus de kans is groot dat
je bij toeval iets ontdekt waar je niet direct naar op zoek
was.

Bezoek je vakbeurs RENOVATIE, dan is het zeker ook interes-
sant om MONUMENT aan te doen. Zo krijg je een zeer com-
pleet beeld van alle facetten van bestaand vastgoed. Als
bezoeker heb je vrij toegang tot beide beurzen.

RENOVATIE vindt plaats
van dinsdag 17 tot en met
donderdag 19 mei 2022 in de
Brabanthallen in Den Bosch.

www.renovatiebeurs.nl

37nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

VAKBEURS

37_beursrenovatie.indd 37 25-04-2022 12:13

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.