Aannemer 3 – 2022 – pag. 38

App koppelt slooppanden
aan nieuwbouwprojecten
In 2050 moet Europa circulair zijn. Dat geldt ook voor de bouwsector. En dus schieten
circulaire bouwmaterialenhubs als paddenstoelen uit de grond. Het digitaal ontsluiten en
delen van wat er precies waar en wanneer beschikbaar is, blijkt echter vaak een grote
hobbel. Bij Beelen NEXT hebben ze daar wat op bedacht.

Tekst Margriet Brus Foto’s Beelen NEXT

Beelen NEXT is de innovatietak van Beelen.nl, vertelt Axel
Hendriks, commercieel directeur van Beelen NEXT. “Wij hou-
den ons bezig met de businessmodellen van de toekomst.
Dat kan gaan over digitalisering, circulariteit of maatschap-
pelijke impact.” Op dit moment werkt het bedrijf onder
andere hard aan twee ontwikkelingen: een eigen materia-
leninventarisatie-app en een matching-app. “Wij hebben
een circulair adviseur in dienst die de panden waar wij aan
mogen werken inventariseert en kijkt wat daar allemaal in
zit”, vertelt Hendriks. “Hij bekijkt wat direct kan worden her-
gebruikt, bijvoorbeeld wasbakken of constructiedelen. Ver-
volgens moet die kennis gedeeld kunnen worden. Onze digi-

taliseringsactiviteiten spitsen zich met name toe op dat
deel. Doel daarbij is altijd het zo hoogwaardig mogelijk her-
gebruiken van de materialen die uit zo’n pand komen.”

CO
2
-besparing uitrekenen

Beelen NEXT maakt in samenwerking met Cirdax Vastgoed
Digitalisering al met enige regelmaat complete materialen-
paspoorten. “Niet in BIM, want dat is heel complex, kost veel
tijd en het hoge detailniveau is simpelweg niet nodig. Je
moet heel goed inventariseren wat er allemaal in zo’n pand
zit, gericht op demontage en hergebruik. Dus bijvoorbeeld
goed vastleggen hoe iets gemonteerd zit. Uniek aan de

Metalstudwanden
worden in een
circulaire hub op
maat gezaagd en
door een grote
producent gekeurd
en voorzien van een
garantiecertificaat.

38 Aannemer nr. 3 – Mei 2022

DIGITALISERING

38-39-40-41_beelen.indd 38 25-04-2022 12:13

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.