Aannemer 3 – 2022 – pag. 41

‘Er worden koppelingen
gelegd tussen nieuw te bouwen
en te ontmantelen panden’

niet voorkomt, maar op bijvoorbeeld een match van negen-
tig procent. Zo worden er koppelingen gelegd tussen nieuw
te bouwen en te ontmantelen panden. “De systematiek
werkt aantoonbaar, uiteindelijk moet dit systeem worden
uitgewerkt tot een volwaardig programma.”
“Wat wij ook steeds vaker doen, is materialen bewerken,
zodat ze weer breed toepasbaar zijn”, vertelt Hendriks. “Hout
wordt ontspijkerd en bewerkt tot nieuw FSC-gecertificeerd
bouwmateriaal. Uit bestaande metalstudwanden zagen wij
‘nieuwe’ gipsplaten, die door een grote producent worden
gekeurd en voorzien van de nodige garanties, zodat ze weer
als nieuw kunnen worden toegepast.”

Samenwerken
De inventarisatie- en de matching-app zijn enkele van de
vele voorbeelden uit de sector. Moet er niet meer onderling

samenwerkt worden? Hendriks: “Traditioneel is de sloop-
branche elkaar vooral heel graag te slim af. Maar je ziet
steeds meer samenwerking ontstaan; ik sluit niet uit dat we
ooit anderen laten aanhaken. Eén uniform systeem zou uit-
eindelijk wel wenselijk zijn. Insert (marktplaats voor twee-
dehands bouwmaterialen, red.) is daar een goed voorbeeld
van. Ook onze materialen staan binnenkort in hun web-
shop.” Overigens is het elkaar te slim af willen zijn niet per
se een nadeel, vindt Hendriks: “We zijn daardoor als sector
wel heel erg bezig met innovatie en vooruitgang.”

Serieuze volumes
Rest de vraag of er al muziek zit in het koppelen van sloop-
panden aan nieuwbouwprojecten. Hendriks: “Het wordt echt
steeds belangrijker. Aan de sloopkant, zodat het goed ont-
manteld wordt. En aan de andere kant omdat grondstoffen
steeds duurder worden. In het begin werden we soms echt
uitgelachen. Onze schaalgrootte is nu al best wel serieus.
We hebben drie fulltime demontageteams, een fulltime cir-
culair adviseur en twee circulaire hubs voor opslag en
bewerking. Er zit echt een opwaartse spiraal in.”

Het hout uit gesloopte projecten wordt van spijkers ontdaan.

41nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

38-39-40-41_beelen.indd 41 25-04-2022 12:13

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.