Aannemer 3 – 2022 – pag. 45

“Een jaar geleden zijn we actief aan de
slag gegaan met de Wkb en hebben toen
de keus gemaakt om een proefproject te
starten. We hadden op dat moment een
vergunningplichtig bouwwerk aangeno-
men: een nokverhoging. De vergunnings-
procedure was achter de rug en de
opdrachtgever had al leges betaald. Van
legeskorting was dus geen sprake, maar
wij hebben geaccepteerd dat we een
kwaliteitsborger gingen betalen om dit
proefproject te begeleiden. Het is overi-
gens zo dat de Wkb in eerste instantie
voor een groot gedeelte aan ons voor-
bijgaat, omdat we vooral een renovatie-
en restauratiebedrijf zijn. Alleen ben ik
niet iemand die dingen op het laatste
moment wil inregelen. Je kunt volgens
mij beter kijken naar de manier waarop
de Wkb onderdeel gaat uitmaken van je
bedrijf. In 2020 zijn we overgestapt naar
een nieuw administratief pakket met
hieraan gekoppeld bouwsoftware. Dat
zorgt ervoor dat onze vaklieden nu alle-
maal een iPad hebben met daarop alle
benodigde informatie. Met de diverse
modules die in de software zitten, kun-
nen we straks ook vastleggen wat voor
de Wkb belangrijk is. Wat ik van het
proefproject heb opgestoken is dat ik
het graag goed wil inregelen, goed wil
organiseren en wellicht ook goed auto-
matiseren. Dit alles om te voorkomen
dat we administrateur worden, zoals bij-
voorbeeld in het bankwezen is gebeurd.
Het gaat daar alleen nog over regeltjes.
Dat neemt de lol weg van iemand die in
het bankwezen zit. Ons doel is dat dit bij
ons niet gebeurt. Dat we met automati-
sering de boel zodanig op orde hebben,
dat wij ons bezig kunnen houden met
wat we leuk vinden: bouwen.”

JACO BALEMANS,
directeur Bouwbedrijf Balemans

‘ Voorkomen dat we
administrateur worden’

45nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

44-45-46_trend.indd 45 25-04-2022 12:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.