Aannemer 3 – 2022 – pag. 46

‘ Eigen kwaliteitsbeheersysteem
waar borger uit kan putten’

“Wij zijn als bedrijf ISO 9000-gecertifi –
ceerd. Van daaruit hebben we een aantal
risico-onderdelen geclassifi ceerd en ons-
zelf de vraag gesteld: wat kan er op die
onderdelen gebeuren waardoor we heel
veel gedoe kunnen krijgen? Vervolgens
hebben we gekeken waar we dan maat-
regelen moeten nemen. Zo zijn er negen
onderdelen die heel belangrijk zijn voor
een gebouw. Om al die onderdelen heen,
hebben we vragenlijsten gemaakt. Dat
zijn per onderdeel 25 tot 40 vragen.
Al die vragen zijn ondergebracht in een
eigen app die we als bouwbedrijf ontwik-
kelen. De vragen zijn daarbij verdeeld in
calculatie/projectleiding, uitvoering en
nazorg. En op die onderdelen checken
we ook per discipline. Als de construc-
teur zegt dat de betonkwaliteit B55 moet
zijn en je ziet op de bon dat het B35 is,
dan moet je dat wel van tevoren zien en
niet als het er al inzit. Dus die vragen
worden vooraf gesteld, waarmee we
zaken proberen te tackelen voordat het
misgaat. De lijsten kunnen we inlezen in
Snagstream. Daarin vinken we de vragen
af en voegen we foto’s of andere stukken
toe. Dit wordt getekend door de uitvoer-
der en als pakketje overhandigd aan de
kwaliteitsborger. Wij maken kortom een
eigen kwaliteitsbeheersysteem, waar de
borger uit kan putten. De kwaliteitsbor-
ger bepaalt straks zijn prijs aan de hand
van hoe vaak hij moet komen. Bij bedrij-
ven die het proces op orde hebben,
hoeft hij dus minder te controleren. We
gaan de app maken en – als het goed
werkt – ook vermarkten naar andere
bouwers.”

REMCO SWAAB,
directeur Bouwbedrijf A. Huurdeman

46 Aannemer nr. 3 – Mei 2022

TREND

44-45-46_trend.indd 46 25-04-2022 12:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.