Aannemer 3 – 2022 – pag. 54

Tekst Wouter de Vries Foto Nikki Natzijl

Annalies en Niek Bolten

Mooiste aan het vak
Niek: “Dat we aan het eind van de bouw kunnen zeg-
gen: kijk, daar staat-ie.” Annalies: “Als ik zie wat we aan
bestekken binnenkrijgen en wat we van daaruit neer-
zetten – dat vind ik nog elke keer gewoon knap.” Niek:
“Als hoofdaannemer moet je eigenlijk alles weten: van
het onderste puntje van de paal tot boven in de nok,
en alles wat daartussenin zit, inclusief de installaties.
Daardoor is het af en toe wel een uitdaging om een
goede calculatie neer te leggen. Het is altijd weer
spannend of die uitkomt. Maar dan nog … ook al valt
de opbrengst iets tegen, dan blijft toch het gevoel: we
hebben iets gecreëerd wat een tijd zal blijven staan.”
Annalies: “Dat is overigens de makke die veel bouwers
hebben, dat de opbrengst wel eens ondergeschikt is
aan de passie.”

Waar liggen jullie wakker van?
Niek: “Wij slapen heerlijk hoor! Wat soms wel zorgelijk
is, is het risico.” Annalies: “We zijn natuurlijk hartstikke
trots op wat we achterlaten, maar ik denk soms wel:
is dit het nou allemaal echt waard? Hoe groter het
project, hoe groter de kans dat iets tegenvalt of niet
gecalculeerd is. En: architecten maken ook fouten,
maar meestal moeten wij die oplossen. Ik vind het
risico dat wij nemen en wat we daar fi nancieel voor
krijgen, niet helemaal in verhouding staan.” Niek: “Als
ik andere ondernemers uitleg dat een bouwbedrijf
onder aan de streep normaliter 2 tot 4 procent netto
overhoudt, dan vragen ze zich verbaasd af: neem je
daar al dat risico voor?”

Trots op …
Niek: “Het personeel en de werksfeer. Bouwbedrijf
Bolten is een echt familiebedrijf, met nauwe banden
en korte lijnen.” Annalies: “We krijgen vaak complimen-
ten van onze opdrachtgevers over ons personeel, dat

het zulke leuke jongens zijn die meedenken. Qua pro-
jecten zijn we bijvoorbeeld trots op de Schutterswei
(een negentiende-eeuwse strafgevangenis in Alkmaar
– red.) Die hebben we twee jaar geleden helemaal
gerenoveerd tot The Fallon Hotel Alkmaar. De staat
ervan was verschrikkelijk; door jarenlange leegstand
waren de dikke muren doordrenkt met vocht. Uiteinde-
lijk is het een hartstikke mooi hotel geworden.”

Wat houdt jullie bezig?
Annalies: “Momenteel bouwen we veel scholen. In Alk-
maar hebben we net IKC De Wegwijzer opgeleverd en
nu beginnen we met de nieuwbouw van IKC Campus
De Hoef.” Niek: “We hebben ook een tijd gehad dat we
in de bedrijfspanden zaten. Je ziet dat de utiliteits-
bouw nu meer naar de volumebouwers gaat, terwijl wij
ons meer gespecialiseerd hebben in de schoolbouw.
Dat binnenstedelijk bouwen, op een heel kleine bouw-
plaats, is logistiek lastig om voor elkaar te krijgen –
daar zijn wij juist goed in. We bouwen nu ook veel
panden om tot appartementencomplex, zoals in Heiloo
een bankgebouw en in Alkmaar een oud graanpak-
huis.” Annalies: “Eigenlijk doen we heel veel, behalve
projectmatige woningbouw. Dat is niet onze passie.”

Vrije tijd en privé
Annalies: “We fi etsen veel en vinden het leuk om een
balletje te slaan op de golfbaan. Bovendien zijn we
allebei super sociaal betrokken bij de maatschappij.”
Beiden zijn actief in de Rotary, daarnaast zet Annalies
zich in voor Resto VanHarte, een initiatief om een-
zaamheid tegen te gaan, en is Niek voorzitter van de
Poirterij der Stede van Alckmaer, die de viering Alk-
maar Ontzet op 8 oktober ondersteunt. En dit zijn nog
maar enkele van hun nevenactiviteiten. Annalies en
Niek hebben twee kinderen, een dochter van 24 en
een zoon van 25.

Bouwbedrijf Bolten in Alkmaar wordt geleid door een sociaal betrokken
echtpaar: Annalies en Niek Bolten. Met Niek (60) staat de derde generatie
van de familie Bolten aan het roer. Er is veel aandacht voor het welzijn
van het vakbekwame personeel dat werkt volgens de ‘Bolten-mores’.
Ondertussen realiseerde het bouwbedrijf vorig jaar 12 miljoen euro aan
omzet.

54 Aannemer nr. 3 – Mei 2022

HART VOOR BOUWEN

54-55_hartvoorbouwen.indd 54 25-04-2022 12:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.