Aannemer 3 – 2022 – pag. 57

57nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

COLUMN

I k had weer eens een gesprek met een ondernemer in de bouwnijverheid.
Harry las regelmatig mijn columns in dit
blad en liet weten dat hij nog wel een
mooie titel had voor mij. Hij zei: “Weet je
hoe je een eigen vermogen kunt krijgen
van één miljoen euro in de bouw?” Met
verbazing keek ik hem aan, waarop hij
antwoordde: “Dan moet je beginnen met
vijf miljoen euro.”

Gelukkig draait de bouwnijverheid op
volle toeren. We zien dit ook in onze
eigen Bouw Conjunctuur Index (BCI).
Deze is de laatste twee jaar gemiddeld
30 procent hoger dan het gemiddelde
van de laatste 35 jaar. Dat terwijl de jaren
2012-2014 ongeveer 40 procent slechter
zijn geweest dan het langdurig gemiddel-
de. Want zolang houden we deze cijfers
al bij om een beeld te krijgen van de
bouw. Dit kunnen we ook, omdat we
wekelijks cijfers zien van diverse bedrij-
ven. Ook verwerken we de economische
kengetallen van het EIB in deze BCI.
Maar er komt zeker weer een andere tijd.

Stel, de rente stijgt naar 5 of 6 procent.
Velen van u zullen zelfs een rente van 8
tot 10 procent hebben meegemaakt. Wat
gebeurt er dan met de betaalbaarheid
van de woning. Van de mensen die een
woning kunnen kopen, is vrijwel iedereen
afhankelijk van een hypotheek. Zij kun-

nen dan dus veel minder lenen dan nu
met de huidige rente.
Eén ding is ook zeker. De kostprijs van
een woning zal niet direct dalen, gezien
alle eisen met betrekking tot duurzaam-
heid en het feit dat materialen duurder
worden. Kortom, we kunnen onszelf de
vraag stellen of het product ‘woning’ wel
betaalbaar zal blijven.

U zou kunnen zeggen, dan houden we in
Nederland de rente laag, maar Neder-
land is maar een piepklein onderdeel
van de wereldeconomie en zal mee moe-
ten gaan met de renteontwikkeling. De
eerste signalen dat de rente gaat stijgen,
zijn er al. In dit licht gezien is het dan
ook toepasselijke geintje van Harry:
“Gaan we nu richting de vijf miljoen als
eigen vermogen en daarna weer terug
naar één miljoen?”

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Bouw
Conjunctuur
Index

‘We kunnen de
vraag stellen of het
product ‘woning’
betaalbaar blijft’

57_columnrichard.indd 57 25-04-2022 12:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.