Aannemer 3 – 2022 – pag. 6

toegepast met een U-waarde van 0,5. De draagconstructie
bestaat uit een massief betonskelet met kalkzandsteen bin-
nenwanden en een betondak. Volgens de passiefbouw-
aanhangers creëer je met deze materialen al een soort
thermische accu. In combinatie met de isolatie- en koude-
brugonderbrekingen wordt in Etten-Leur een Rc-waarde van
8,0 tot 10 m².K/W bereikt.

In het Brabantse Passiefhuis Premium blijven de vertrouwde
bouwprincipes van het Passivhaus Institut van kracht. Het
gebouw gaat dienen als kantoor voor de stichting Passief-
Bouwen en als woning voor de stichtingsvoorzitter Frank
Grootenboer. Bij passief bouwen gaat men uit van een
extreem laag primair energieverbruik (niet meer dan
15 m²K/W per jaar) door middel van maximale isolatie, pas-
sieve zonne-energie en goede luchtdichting. Het gebruik van
W-installaties wordt zoveel mogelijk beperkt en geventileerd
wordt er via balansventilatie met WTW-unit.
De in het Passiefhuis Premium toegepaste warmtepomp
heeft een relatief klein thermisch vermogen van 7 kW, maar
dat is dankzij de betonkernactivering ruim voldoende om
het gebouw op lage temperatuur te verwarmen. Grote
natuurlijke energiebron wordt de zogeheten IQ-gevel: een
lichtgewicht aluminium gevelsysteem met gekleurde, geïnte-
greerde pv-panelen met batterij-opslag. Deze gaat zelfs
overtollige energie leveren aan circa tien woningen in de
directe omgeving.

Thermische accu
Een van de essenties van passiefbouw is de extreem geïso-
leerde buitenschil met optimale kierdichting. De spouw-
muur is geïsoleerd met glaswolplaten van Isover Mupan
Façade (twee lagen van 140 mm). Overal is triple beglazing

‘Luchtdichting en
isolatiewerkzaamheden zijn
intensief geweest’

De massieve
betondraag-
constructie
fungeert als
een soort
warmte-accu.

Het Passiefhuis Premium wordt voorzien van gebogen triple glas met
een U-waarde van 0,5.

6 Aannemer nr. 3 – Mei 2022

PROJECT

04-05-06-07-08-09_passiefhuis.indd 6 25-04-2022 12:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.