Aannemer 3 – 2022 – pag. 7

De voordeur is te bereiken via een betonnen bordes, nood-
zakelijk om het hoogteverschil op te vangen tussen de
ongeïsoleerde, ondergrondse parkeerkelder en de begane-
grondvloer van het pand. Tussen beide vloerniveaus is een
thermische knip gemaakt via dikke isolatieblokken van Mar-
mox met drukvaste cilinders van polymeerbeton. Zodoende
worden er geen koudebruggen gecreëerd.

Uitdagend ontwerp
Het ontwerp van dit pand was een uitdaging voor Kokon
Architectuur & Stedenbouw, LSWA Architecten en Rothuizen
Architecten & Adviseurs. Want hoe creëer je een gebouw dat
volgens de Passiefhuis Premium-norm 120 kWh/m2 energie
moet opwekken, terwijl dat niet mag conflicteren met de
passieve zonne-energie die het pand moet ‘winnen’ om bin-
nen de klassieke passiefhuisnorm voor energieverbruik
(15 kWh/m²) te blijven?
Het resulteerde in een compact volume met een afge-
schuinde zuidgevel, waarin 50 van de 140 pv-panelen (de
rest gaat op het dak) in een zo gunstig mogelijke richting en
hellingshoek zijn geplaatst. De pv-panelen (pv-film op 3 mm
glas) zijn geïntegreerd in de aluminium gevelpanelen. Deze
zijn gemonteerd aan draagprofielen van Saint Gobain om
thermische bruggen te voorkomen.
In totaal wordt circa 36.000 kWh energie opgewekt, ruim vol-
doende om nog eens circa tien woningen in de directe
omgeving van energie te voorzien. De uitdaging voor de
architecten was om een gewenst oppervlakte aan pv-pane-
len te creëren zonder in te leveren op de hoeveelheid glas
op het zuiden.

De oriëntatie en compacte footprint zijn bepalend voor passiefbouw.

De thermoblokken tussen de kelder en de bovenbouw voorkomen
koudebruggen.

Glasvezelversterkte L-vormige elementen van Soudal zorgen voor de
ondersteuning van de kozijnen, waardoor er géén stalen profielen nodig
zijn. Voor een thermisch optimale kozijninstallatie zonder
koudebruggen.

7Aannemer nr. 3 – Mei 2022

04-05-06-07-08-09_passiefhuis.indd 7 25-04-2022 12:05

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.