Aannemer 3 – 2022 – pag. 9

‘Nederland loopt erg achter met passiefhuisbouw’
Grootenboer bouwt het Passiefhuis Premium-pand in eigen
beheer en werkt met een lokale zelfstandig bouwer die niet is
‘grootgebracht’ met het passiefhuisprincipe, maar dat hoeft vol-
gens de voorzitter van stichting PassiefBouwen niet. “Ik heb
inmiddels ruim tien jaar ervaring met dit bouwprincipe en help
zelf zoveel mogelijk mee met de bouw. Ik heb wel enkele aanne-
mersbedrijven benaderd, maar ik schrok van de aanneemsom.
Uiteraard gaan er wel extra kosten zitten in het ontwerp en de
engineering van een passiefhuis, maar zoveel budget had ik niet
tot mijn beschikking. Dus heb ik zelf het program van eisen opge-
steld en afspraken gemaakt met de diverse toeleveranciers en de
installateur.”
Bouwen volgens de norm van het Passivhaus Institut in het Duitse
Darmstadt is nog steeds niet ingeburgerd in Nederland. Ondanks
dat het bouwprincipe al sinds 1996 bestaat. “In vergelijking met
de ons omringende landen in Europa loopt Nederland erg achter
met passiefhuisbouw”, zegt Grootenboer. “We bouwen gemiddeld
een handvol projecten per jaar, meestal individuele woningbouw-
projecten. Dat is al jarenlang een stabiel aantal. De stichting
werkt samen met een vaste kring van fabrikanten die producten
leveren voor passiefgebouwen.”

0,6 x de inhoud van de woning aan lucht verliezen.”
Het lekdebiet wordt gemeten met een blowerdoortest bij een drukver-
schil van 50 pascal tussen binnen en buiten. De blowerdoortest is ver-
plicht bij de bouw of renovatie van een passiefhuis.
Volgens Grootenboer worden bij een passiefhuis de warmteverliezen
en -winsten van passieve zonnewarmte in een balans berekend, op
basis van werkelijke natuurkundige waarden. “Dit in tegenstelling tot
de BENG-methodiek. Dat is wat mij betreft nog steeds een black box
die niet uitgaat van de werkelijke waarden.”

9Aannemer nr. 3 – Mei 2022

04-05-06-07-08-09_passiefhuis.indd 9 25-04-2022 12:05

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.