Aannemer 4 – 2020 – pag. 10

Test met infraroodpanelen in corporatiewoning
Zijn infraroodpanelen een efficiënt alternatief voor de
warmtepomp? En zo ja, zou het ir-paneel dan niet beter
moeten gewaardeerd in bijvoorbeeld de BENG-berekenin-
gen? Op deze vragen moet een proef in een corporatie-
woning in Valkenswaard antwoord geven.

In de woning hangen ir-panelen van het Eindhovense bedrijf Greeniuz.
In het project zijn nog de TU Eindhoven, Jheronimus Academy of Data
Science (JADS) en data- en monitoringsbedrijf O-Nexus betrokken.
Corporatie Woningbelang heeft nu een woning beschikbaar gesteld
waar een combinatie van ir-panelen, pv-panelen en een elektrische
boiler is geïnstalleerd. Het bedrijf O-Nexus gaat meten, monitoren
en analyseren. “Wij zijn een onafhankelijke partij”, zegt directeur Oli-
vier van der Burgt. “We willen uitdrukkelijk geen statement maken
tégen een warmtepomp. We willen alleen kijken of infraroodpanelen
een goed alternatief kunnen zijn.”
Het consortium heeft voor het project 124.000 euro subsidie gekre-
gen van de provincie Noord-Brabant en 350.000 vanuit het Rijk, uit

de pot van TKI Urban Energy, dat een breder programma heeft opge-
zet om de waarde van ir-panelen in de energietransitie te onderzoe-
ken. Het project loopt tot juni 2022. Binnenkort volgt nog een onbe-
woonde woning van Woningstichting de Zaligheden in Reusel.

Vingersparende tafelcirkelzaag op de markt
Een tafelcirkelzaag met SawStop-technologie. Festool introduceerde het op de
Bouwbeurs 2019 al, maar sinds 20 juni is de vingersparende TKS 80 zaag ook
daadwerkelijk verkrijgbaar. Voor nog meer veiligheid tijdens het zagen.

Met de nieuwe TKS 80 presenteert Festool voor het eerst een tafelcirkelzaag die samen met
de beproefde SawStop-technologie van start gaat. “Wij hebben bij de ontwikkeling ervan
niets aan het toeval overgelaten. Zo beschikt de zaag over een intelligente elektronica-
oplossing die permanent de bedrijfstoestand van het gehele systeem bewaakt. Het waar-
borgt de correcte werking van de technologie”, zegt productmanager Danny Huijzer.
De SawStop-technologie biedt bescherming tegen zeer ernstige zaagongevallen. Het kern-
stuk van de technologie is een cartridge. Die drijft het aluminium blok met behulp van een
veer in het zaagblad. Als dit zaagblad tijdens het gebruik in contact komt met de huid, stopt
het zaagblad en verdwijnt het binnen vijf milliseconden in het werkoppervlak.
Als het zaagblad het contact met de huid registreert, gaat alles bliksemsnel: een knal – en
alles staat stil. Via een optische indicator is de actuele bedrijfstoestand van de tafelcirkel-

zaag snel zichtbaar: als de
groene LED brandt, is de
SawStop-technologie gereed
voor gebruik. De SawStop-
technologie kan naar wens
ook uitgeschakeld worden.
Na een ongeluk moeten
zaagblad en cartridge wor-
den vervangen. Daarna con-
troleert het systeem de cor-
recte inbouw en kan er
verder worden gewerkt.

Online innovatieplatform
met shop in de maak

Bouwend Nederland gaat een online innova-
tieplatform lanceren, inclusief een bouwinno-
vatieshop waar bouw- en infraondernemingen
en innovaties samenkomen. De site vormt de
spil van een campagne die een boost moet
geven aan innovaties in de sector.

De bouwinnovatieshop kan voor een innova-
tie die aan de selectiecriteria voldoet een
goed podium zijn om in beeld te komen bij
bouw- en infraondernemingen. Maar ook om
investeerders te trekken, nog ontbrekende
kennis in huis te halen of een pilot op te
starten.
Als onderdeel van het innovatieplatform,
komt de bouwinnovatieshop bepaald niet uit
de lucht vallen. Bouwend Nederland inves-
teert veel tijd en energie in slimmere pro-
ducten en manieren van werken, onder
andere via het meerjarenprogramma Innova-
tie, als mede-initiator van de Bouwagenda
en als partner in het Bouw en Techniek Inno-
vatiecentrum (BTIC). Het online innovatie-
platform moet er nog voor de zomer komen.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

10 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

updAte

10-11-12-13_update.indd 10 12-06-20 09:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.