Aannemer 4 – 2020 – pag. 12

Circulaire kunststof kozijnen voor 84 woningen

Een deel van de Profine kunststof profielen bestond al uit gerecycled
materiaal, verkregen uit gerecyclede Profine profielen, aangevuld met
nieuw materiaal. Door in plaats daarvan volledig gerecycled materi-
aal te gebruiken, verandert de samenstelling. Na uitvoerige testen bij
de productie en de afwerking is het gelukt een profiel te maken van
100 procent gerecycled materiaal.
Een kunststof kozijn van K-VISION heeft een levensduur van meer
dan 50 jaar en kan minstens tien keer gerecycled worden, stelt de
producent. De levenscyclus loopt dus op tot minimaal 500 jaar.
De gerecyclede kozijnen worden toegepast in een pilot renovatiepro-
ject van Stadgenoot en Hemubo aan het Osdorpplein in Amsterdam.
Het betreft 84 woningen, waarbij in totaal 500 kozijnen worden ver-
vangen.

Naast een uiterlijke verandering vindt er ook een transformatie
plaats op het gebied van energiebesparing, veiligheid en duurzaam-
heid. De flat gaat van energielabel F naar A. De oude kozijnen, het
glas en de restmaterialen worden separaat ingezameld en naar de
Bouwhub in Amsterdam gebracht voor een nieuw leven.

Bij een renovatieproject van 84 woningen in Amsterdam zijn
circulaire kunststof kozijnen toegepast. De hoogwaardige
kozijnen van 100 procent gerecycled materiaal kunnen tien
keer worden gerecycled. Een wereldprimeur, stellen de
betrokken partijen Stadgenoot, Hemubo, Schipper Kozijnen
en K-VISION Kozijnen.

De geluidseis voor buitenunits van warmtepompen krijgt
steeds duidelijker vorm. Overdag mag een unit straks maxi-
maal 45 dB produceren op de erfgrens. ’s Avonds en ’s
nachts is dat 40 dB. Dat is het compromis dat een werk-
groep van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de instal-
latiebranche en de fabrikanten heeft bereikt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is al sinds de zomer van
2018 bezig om regels te stellen aan het geluid van buitenunits. Vorig
jaar werd bekend dat het geluid op de erfgrens niet meer dan 40
dB mag bedragen, met nog een aftrek voor tonaliteit van 5 dB.
Een onhaalbare drempel, oordeelden veel fabrikanten en Techniek
Nederland. Om aan deze eis te kunnen voldoen, zouden onaccepta-
bel hoge kosten gemaakt moeten worden. Na een eerste consultatie-
ronde besloot het ministerie al tot onderscheid tussen dag- en
nachtbedrijf. Overdag mag de buitenunit meer geluid maken. Dan
kan bijvoorbeeld warmtapwaterbereiding overdag (van 7.00 tot 19.00
uur) plaatsvinden en wellicht ook zoveel mogelijk de ontdooicycli. ’s
Nachts snort de buitenunit dan stilletjes door. Het geluidsniveau ’s
nachts is nu bepaald op 40 dB. Overdag is 45 dB toegestaan.
Op het nieuwe voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken
kan tot 22 mei worden gereageerd. De geluidseis voor de buitenunit
van warmtepompen gaat op 1 januari 2021 in.

Geluidseis buitenunit: max 45 dB op erfgrens

12 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

updAte

10-11-12-13_update.indd 12 12-06-20 09:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.