Aannemer 4 – 2020 – pag. 16

Zonwering en
zomernachtventilatie
grootste TOjuli-remmers
Iedereen herinnert zich de zomer van 2019 met maxima boven de 40 graden. Door
een grens te stellen aan de kans op temperatuuroverschrijding, wil de overheid
bevorderen dat woningen ook in de zomer comfortabel zijn. Deze kans wordt
uitgedrukt met het indicatiegetal TOjuli. Cees Leenaerts (W/E Adviseurs) licht toe
wat dit getal betekent en hoe je kunt zorgen dat TOjuli niet hoger is dan 1,0.

Tekst Henk Bouwmeester Foto BouwNext

De kans op temperatuuroverschrijding in een woning kun je
bepalen met een dynamische berekening. Daarvoor bestaat
simulatiesoftware. Je voert alle gegevens van de woning in
en het programma berekent hoe de temperatuur in verschil-
lende ruimtes verloopt. Dat vergelijk je met een norm. Ver-
volgens is het een kwestie van tellen hoeveel uur per jaar
deze norm wordt overschreden. Een grote overschrijding telt
zwaarder dan een kleine, waarmee de som het gewogen

aantal uren temperatuuroverschrijding is. Volgens de bouw-
regelgeving mag het aantal GTO-uren niet groter zijn dan
450.

Eenvoudige indicator
Cees: “Zo’n berekening is veel werk. Dat wil je niet voor iedere
woning in een project doen. De TOjuli is een eenvoudige indica-
tor die gekoppeld is aan BENG. Wij hebben laten zien dat er
een goede correlatie is tussen GTO-uren en TOjuli.” Het blijkt dat
450 GTO-uren grosso modo overeenkomt met een TOjuli van 1,0.
Daarom is dat als grenswaarde gesteld. Cees: “Als een woning
niet aan TOjuli voldoet, mag je nog steeds een GTO-berekening
maken. Dan moet daaruit blijken dat het aantal GTO-uren niet
meer is dan 450. Maar in de praktijk zou ik dat alleen doen als
de TOjuli maar net boven de 1,0 zit. Is TOjuli groter dan 1,5, dan
zal ook de GTO-berekening te hoog uitkomen.”

Bodemwarmtepomp
De TOjuli-berekening is gekoppeld aan BENG. Met UNIEC 3 –
de rekensoftware voor BENG – worden alle indicatoren op
basis van dezelfde invoer berekend. Als een woning actieve
koeling heeft, wordt TOjuli op nul gesteld. Dan is de kans op
temperatuuroverschrijding automatisch beperkt en is een
aparte berekening niet nodig. Wat is actieve koeling? Dat

De grootste TOjuli-remmers
Zonwering groot
Gebouwmassa groot
Isolatieniveau beperkt
Raamgrootte groot
Oriëntatie zonder zonwering groot
Oriëntatie met zonwering beperkt
Afmeting spuivoorzieningen groot
Zomernachtventilatie zware bouw groot
Zomernachtventilatie lichte bouw groot indien ook overdag gebruikt
Invloed bewoners groot

16 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

Wetten en regels

16-17_wettenenregels.indd 16 12-06-20 09:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.