Aannemer 4 – 2020 – pag. 17

kan een koelapparaat zijn, zoals een airco (let op BENG 2),
maar ook een bodemwarmtepomp (ook al spreekt men dan
meestal van passieve koeling). Heeft een woning geen actie-
ve koeling, dan moet bij de vergunningaanvraag een TOjuli-
berekening worden ingeleverd.

Invloedsfactoren
Wat heeft nu invloed op de TOjuli? De belangrijkste maatre-
gelen liggen besloten in het basisontwerp van de woning.
Vooral de bouwmassa, de woningoriëntatie en de grootte
van ramen zijn bepalend. Zo kan met een verdubbeling van
het raamoppervlak het aantal GTO-uren tien keer zo groot
worden. Een bepaalde oriëntatie van de woning kan wel drie
keer zoveel GTO-uren opleveren.

Zonwering en zomernachtventilatie
Na het basisontwerp zijn zonwering en zomernachtventilatie
de grootste TOjuli-remmers. Cees: “Zonwering is buitenge-
woon effectief. Maar ook met zonwerend glas kun je aan de
eisen voldoen, al is het daarbij belangrijk te beseffen dat
zonwerend glas ook de warmtewinst in de winter beperkt.
Dat is ongunstig in de BENG-berekening.”
Ook zomernachtventilatie heeft een grote invloed. Ramen
kunnen echter niet altijd open vanwege inbraakrisico, regen

Zomernachtventilatie
is een effectieve
maatregel om
oververhitting tegen
te gaan.

en insecten. Daarom zijn er systemen bedacht met luiken.
Cees: “Je kunt deze voorzien van een regeling, waarmee ze
automatisch openen als het buiten koeler is dan binnen.
Dus niet alleen in de nacht. Dat kan het aantal GTO-uren
nog verder beperken, vooral in een woning met houtskelet-
bouw zie je daarvan een duidelijk effect.” Ook tweezijdige
zomernachtventilatie, met een tweede spuivoorziening op
zolder, geeft extra resultaat.

En de bewoner?
Bewoners hebben uiteindelijk de meeste invloed op het
aantal GTO-uren. Met name de manier waarop bewoners de
voorzieningen gebruiken die de woning biedt. Het gebruik
van buitenzonwering en spuivoorzieningen maakt het ver-
schil. Datzelfde geldt voor de interne warmtelast door huis-
houdelijke apparaten. Op dat gebied is er met goede com-
municatie nog een wereld te winnen. In de regelgeving kan
die bewonerscomponent echter niet worden meegenomen.

Verslag van de sessie over TOjuli en oververhitting tijdens het
ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Cees Leenaerts
(W/E Adviseurs) en Anneloes van der Woude (NVB-Bouw). Dit
verslag – en verslagen van alle sessies tijdens dit congres –
zijn te vinden op lente-akkoord.nl

17nr. 4 – Juni 2020 Aannemer

16-17_wettenenregels.indd 17 12-06-20 09:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.