Aannemer 4 – 2020 – pag. 20

voor een eenlaagse woning, omdat het een verre van com­
pact ontwerp is, met veel gevel­ en dakoppervlak ten
opzichte van de inhoud. Dat is ongunstig. In de huidige
BENG krijgt dit type woningen daarom compensatie.
Het was ook een flinke uitdaging om de woning in de nZEB­
tool energetisch door te rekenen, zegt Van Everdingen. “Een
plattegrond met verrassende ruimtes. Wat doet schaduw,
wat doet daglicht, waar zitten de oververhittingskansen, en
waar moet dan zonwering en waar hoeft het niet?”

Passive Uni Profile
Voor de kozijnen viel de keuze – niet voor het eerst en niet
voor het laatst bij een Plushuis – op HPkozijn, dat onlangs
het PUP3­kozijn op de markt bracht. PUP staat voor Passive
Uni Profile. Bedenker Hans Paalman – voorheen zelf aanne­
mer die zijn eigen mahoniehouten kozijnen maakte, volgens
de KVT­normen – wilde met de ontwikkeling van dit kozijn
een aantal zaken verbeteren.

“Mijn eerste punt was om in te zetten op één universeel pro­
fiel voor kozijnen en schuifpuien, zodat je van een vast kozijn
later gemakkelijk een draaikiepraam kunt maken of anders­
om. Punt twee was het aanpakken van de discrepantie in het
Bouwbesluit. Wat ik daarmee bedoel: we isoleren gevels en
daken vandaag de dag met een hoge Rc­waarde, maar ga je
de U­waarde van een huidig gemiddeld kozijn omrekenen,
dan kom je op een Rc van 0,6. Dat zou dichter bij elkaar moe­
ten liggen in mijn ogen. We hebben als bouwsector de
opdracht om minder materiaal te gebruiken. Verbeter het
kozijn en trek de isolatiewaarde voor dak en gevel gerust wat
naar beneden. Dan bespaar je veel materiaal, is mijn gedach­
te hierover. Let wel: de zwakste schakel blijft het kozijn, zelfs
in ons geval.”
Niettemin scoort HPkozijn ontzettend goed: het Duitse Pas­
siefhuis­instituut heeft het gecertificeerd met een Uwindow
van 0,74 W/m2*K en in combinatie met Uglas op 0,58.

Gemodificeerd naaldhout
De kozijnen worden gemaakt van gemodificeerd naaldhout:
thermisch verduurzaamd grenenhout uit Finse bossen, dat
een lagere footprint achterlaat, een betere levensduur kent
dan tropisch hardhout en veel beter isoleert. Het is een
zachte houtsoort. Daarmee wijkt het af van de huidige nor­
men voor kozijnen in Nederland, waarbij het hardhouten
kozijn zelf wordt getest op stabiliteit en draagvermogen.
Bij het HPkozijn wordt de triple beglazing met een speciale
tape in plaats van kit in het kozijn bevestigd. “Het vulkanise­
ren ofwel verlijmen van het hout met het glas zorgt in ons
geval voor de stabiliteit van het kozijn – dat maakt het geheel

De nieuwbouw blijft
verzonken in het

maaiveld.

Hans Paalman in
actie op de

bouwplaats.
“Isolatiewaarden van

gevel en dak en
kozijnen zouden

dichter bij elkaar
moeten liggen.”

20 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

Project

18-19-20-21_desteeg.indd 20 12-06-20 09:29

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.