Aannemer 4 – 2020 – pag. 29

Wat volgt is een onderzoek, waarbij de badkamer uitvoerig
wordt opgenomen en ingemeten. Aan de hand van de foto’s
is op te maken dat eerst het frame van het toilet is
geplaatst en toen de vloer is gestort. In de vloer zijn de
nodige leidingen en afvoeren opgenomen. Geheel conform
afspraak en netjes uitgevoerd.
Uit diverse metingen blijkt daarna dat het toilet, gemeten
vanaf de vloer, op 37 centimeter hoogte hangt. De kop van
de douche bevindt zich op 2 meter hoogte boven de vloer
en is 36 centimeter onder het plafond gemonteerd. De vloer
van de badkamer ligt ruim 10 centimeter hoger dan de rest
van de verdiepingsvloer.

Dikte vloer
De bouwpatholoog heeft dan al snel duidelijk wat de oor-
zaak van de problemen is. Doordat eerst alle leidingen zijn
gelegd, vervolgens het frame van het toilet is gesteld en pas
daarna de vloer is gestort, is het frame van het toilet te laag

Het toilet hangt,
gemeten vanaf
de vloer, op
37 centimeter
hoogte.

De bewoner
past met zijn

lengte van
1,95 meter niet

onder de
douchekop.

Tijdens het douchen
stroomt het water
onder het scherm

door de badkamer in.

uitgekomen. Er is gewoonweg geen rekening gehouden met
de dikte van de vloer. Die door de aanwezige leidingen en in
het bijzonder afvoeren ook nog eens dikker is geworden dan
vooraf was voorzien. Zowel de toiletpot als de douchekop
hangen nu te laag en zijn zo onbruikbaar.

Omhoog
Het is overduidelijk: de aannemer moet aan de bak om een
en ander te herstellen. Hij moet allereerst het toiletsysteem
demonteren om deze opnieuw – maar dan hoger – te mon-
teren. Daarvoor moet bij het toilet het nodige worden
gesloopt en weer worden opgebouwd. In de douche zelf
gaat de aandacht uit naar de glijstang. Die moet minimaal
15 centimeter hoger worden aangebracht. Op zich is dit laat-
ste redelijk eenvoudig te realiseren. De glijstang wordt
namelijk niet vanuit de muur, maar door middel van een
slang gevoed.
De prachtige badkamer kwam er alsnog.

29nr. 4 – Juni 2020 Aannemer

28-29_bouwschade.indd 29 12-06-20 09:32

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.