Aannemer 4 – 2020 – pag. 3

3nr. 4 – Juni 2020 Aannemer

inhoud

Triple glas

Vrijdag 29 mei. Ik werd opgetogen wakker. Op het
program: het eerste bouwplaatsbezoek sinds de
afkondiging van de lockdown. Want er is dan
volop doorgewerkt in de bouw, voor ons bladen-
makers was thuiswerken het devies. Dat ging ook
prima met alle inmiddels bekende digitale mid-
delen, daar niet van, maar de helm en veilig-
heidsschoenen lagen me al net te lang onge-
bruikt in de kofferbak. Het was, kortom, fijn om er
weer op uit te gaan. Uitstekende weersvoorspel-
lingen, een mooi ritje naar de Veluwezoom voor
de boeg en een interessant onderwerp voor een
verhaal maakten de dag bij voorbaat geslaagd.
Het resultaat is het artikel op pagina 18: ‘Innova-
tieve kozijnen voor Plushuis’.
Hans Paalman, voormalig aannemer en bedenker
van het HPkozijn, vertelt daarin over zijn aanlei-
ding om betere kozijnen te ontwikkelen. “We iso-
leren gevels en daken vandaag de dag met een
hoge Rc-waarde, maar ga je de U-waarde van een
huidig gemiddeld kozijn omrekenen, dan kom je
op een Rc van 0,6. Dat zou dichter bij elkaar moe-
ten liggen in mijn ogen. We hebben als bouwsec-
tor de opdracht om minder materiaal te gebrui-
ken. Verbeter het kozijn en trek de isolatiewaarde
voor dak en gevel gerust wat naar beneden. Dan
bespaar je veel materiaal.”
Wat leidt tot de vraag: waarom is triple glas niet
standaard in Nederland?

Reageren?
p.diersen@eisma.nlRuBRiEKEn

Update 10
Producten 26/37
Bouwschade 28
Agenda 42
Arbitrage 46

CoLuMnS
Bert Videler 9
Peter Koenders 43
Richard olde Hartman 50

4

18

30

44

16

22

34

48

Zwaar elektrisch bouwmaterieel
nog in kinderschoenen

innovatieve kozijnen voor
Plushuis

Soepel bouwproject begint met
3d-bouwplaats in BiM

Kunstmatige intelligentie maakt
de bouw efficiënter

Zonwering en zomernacht-
ventilatie grootste Tojuli-remmers

Stukadoors minder belast door
gebruik exoskelet

impregneerlaag voorkomt
vergipsing metselwerk

hart voor bouwen: Jan Kuijpers

03_inhoud.indd 3 15-06-20 15:10

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.